Page 12 - Packaging 6/2021
P. 12

OBALY / PERSONALIZACE
      umožňuje snadné vytvoření vari- abilních dat, které se liší nejenom textem či barvou, ale třeba i posunu- tím obrazu, deformací, zvětšením, rotací či vygenerovanými barevnými kombinacemi některých prvků. Tímto způsobem lze vytvořit nekonečné řady personalizovaných obalů se společ- ným grafickým základem. Na etiketě se navrhnou příslušná variabilní pole, např. v podobě pozadí, fotografie či textu. Následně se vytváří statický návrh grafiky. Ve druhém jsou pak nadefinovány kanály pro jednotlivá variabilní pole s využitím databází textů, fotografií či záznamů. Následně v aplikaci designér nastaví pravidla pro využití/generování jednotlivých variabilních dat, tedy vytvoření jakési výstupní šablony. Následuje vyřazení a expanze dat (takřka v nepřeberném množství kombinací) na digitálním tiskovém stroji.
Personalizace obalu nemusí být jen tiskem
O personalizaci se nejčastěji mluví
v souvislosti s digitálním tiskem.
Je to pochopitelně logické, na rozdíl od konvenčních tiskových technik zde není potřeba mít pro každou barvu zvlášť tiskovou formu a lze tak pracovat s daty flexibilním způsobem (při změně designu nedochází k výro- bě jiné tiskové formy, ale tisk pokra- čuje bez navýšení nákladů). Tisk však není jedinou možností, jak lze obal či etiketu personalizovat. Další možnos- tí mohou být i jiné digitální výstupy. Například lze dosáhnout poměrně zajímavých a netradičních designů pomocí výřezů, opět nikoli výseko- vou deskou/planžetou, která změnu strukturálního designu neumožňuje, ale výsekem na CAM zařízení. I když lze využít k personalizaci i řezací plotry, lepší výsledky jsou dosahová-
ny laserem, protože tím, že na rozdíl od plotru nepracuje s hmotou nože (která následně limituje hodně jemné rastry), lze na něm zpracovávat i ty nejjemnější detaily. Lasery se však
ve své produkci dlouho omezovaly především na papír a nízkogramážní (nízkoplošnohmotnostní) hladkou lepenku menších formátů. V sou- časnosti díky technologii Highcon
je však již toto minulostí a velmi pěkných personalizovaných struktur lze dosáhnout i na obalech z vlnité lepenky. V současnosti takto produkč- ně zpracovává své obaly společnost THIMM, která jako jediná na našem trhu technologii Highcon Beam 2C
na vlnitou lepenku vlastní. Highcon Beam 2C řeže i gravíruje laserem vlnitou lepenku s naprostou přesností a rylování umožňuje patentovaná technologie DART (Digital Adhesive Rule Technology). Celý pracovní pro- ces od návrhu až po vlastní výrobu probíhá digitálně, bez výsekových forem, flexibilně, spolehlivě a rychle. Tuto technologii v THIMMu využívají nejenom pro výrobu obalů, ale i POS/ POP produktů z vlnité lepenky. V sou- časnosti se u klientů v souvislosti
s touto technologií ukazuje největší zájem o personalizované obaly,
na kterých je digitálním laserovým výsekem vyříznuto jméno nebo logo zákazníka. Novinkou je využívání laseru jako bezpečnostního prvku, kdy ho uživatelé využívají pro uni- kátní označení svých obalů v rámci ochrany proti plagiátům. Ať tak či onak, vždy se jedná o výrazné odliše- ní výrobků od konkurence a zároveň zviditelnění v místě prodeje.
 12 PACKAGING 6/2021


   10   11   12   13   14