Page 11 - Packaging 6/2021
P. 11

OBALY / PERSONALIZACE
    marketing. S motivem osobního dárku pracuje spousta značek. Před časem například švýcarská čokoláda Toblerone umožnila zákazníkům
dát na obal jméno, přidat fotografii
i delší osobní vzkaz. S velmi pěknou kampaní obdobného typu se mohli spotřebitelé setkat u oblíbených brambůrků Lays. Tam lidé mohli nahrát fotografii doplněnou krátkým popisem, zobrazujícím „oblíbený letní okamžik“. Následně v Lays vytiskli deset tisíc unikátních sáčků, které zaslali přímo spotřebitelům. Kampaň se ukázala velmi oblíbenou a posílila u spotřebitelů velkou měrou loajalitu ke značce, a to dokonce hned dvě-
ma směry. Nejenom primárně, tedy
v podobě přímého dopadu kampaně, ale i sekundárně, kdy došlo ke sdílení originálních obalů klientů tohoto brandu v řadě sociálních sítí. A to
je v podstatě i shrnutí cíle současné personalizace obalu – v rámci těchto kampaní totiž již nejde jen o oslovení zákazníků jmény, ale především jde
o to se s nimi spojit a vyvolat v nich emoce. Díky sociálním sítím, ale i dal-
ším prostředkům dochází k vyvolání pozitivních emocí i nad rámec obalů. Řada interaktivních kampaní pak pokračuje ve virtuálním světě, even- tuálně dochází k jejich pokračování
i dalšími směry.
K nejnovějším počinům patří kam- paň značky Kinder, která probíhala
do konce listopadu. Soutěžící si mohli stáhnout přebal čokolády v elektronic- ké podobě a vytvořit personalizovaný design s fotografiemi svých dětí. Vítěz- né obaly pak byly vytištěny a zaslány i s čokoládou na příslušné adresy.
Kam za personalizovaným dárkem před Vánoci?
Před ne příliš dlouhou dobou společ- nost Colognia press spustila prodejní kanál Coolcan.cz, díky němuž si lze navrhnout vlastní design v podobě shrink sleeve etikety na nápojové plechovky. (Viz též Packaging 2/2021.) Takto navržené půllitrové pivní plechovky v sobě nesou Postřižinské pivo, eventuálně plechovky s energy drinkem o obsahu 250 ml, které jsou vyráběny společností MaxDrinks. Jak
systém funguje? Minimální množství v objednávce je 24 plechovek (u kte- rých ale lze zvolit až čtyři různé desig- ny), které jsou zabaleny v jedné krabi- ci. Designy si spotřebitel může vybrat z některých již vytvořených a jen si
je upravit, nebo si je může navrhnout úplně sám. Na shrink sleeve etiketě mohou být texty, grafika, fotografie... Zvláště v době předvánočního času
se může jednat o velmi osobní dárek, který rozhodně radost udělá. Navíc potěší i příznivce třídění odpadu. Etiketa v podobě plastového rukávu
je vyrobena s perforací, díky které ji lze po vyprázdnění obsahu plechovky jednoduše odtrhnout a z plechovky sundat. Sleeve pak jednoduše vyhodit do plastu a plechovku do kovu. Colognia Press, díky velkému techno- logickému zázemí, není jen provozova- telem Coolcan kanálu a významným výrobcem etiket různých klasických typů, ale i personalizované produkce menších i větších sérií. Tato produkce je vyráběna ve spojení digitálního stroje HP Indigo a SW aplikaci HP SmartStreamMosaic. Tato aplikace
     Stroje pro výrobu luxusní potahované kartonáže
jednoduchá obsluha
žádné výměnné přípravky pro změnu výroby
Plzeňská 2561/164, 150 00 Praha 5, tel:. +420 257 224 475, fax: +420 257 210 565 e-mail: info@sigloch-kolbus.cz, www.sigloch-kolbus.cz

   9   10   11   12   13