Page 17 - Packaging 6/2021
P. 17

TECHNOLOGIE / OBALY
    a tím ani případné zranění dítěte. Věkem se u dětí prohlubuje soutěži- vost. Tyto děti u obalu ocení více „roz- šířený“ příběh. Oblíbené jsou obaly
s benefity, například s možností sou- těže, sběratelských edicí, a pro starší děti dnešní doba umožňuje i na obalu využití pokročilých technologií, napří- klad rozšířené reality, kdy dítě zamíří svou chytrou mobilní aplikaci na obal s oblíbenou stavebnicí a na obrazov- ce či displeji před ním se stavebnice zhmotní do složené podoby.
Obal může pomáhat vychovávat
V současnosti se řada studií zabývá aspekty zdravého životního stylu
a jak tyto aspekty podpořit tak, aby je děti nenásilnou cestou více přijíma- ly a tím došlo například k omezení příjmu nezdravých pokrmů a nápojů a sekundárně i ke snížení obezity
u dětí. Ukazuje se, že jednou z mož- ností je využít komunikace prostřed- nictvím obalu. Nejde jen o potlačení touhy dětí po sladkém a tučném jídle omezením reklam na méně zdravé produkty či naopak zdůrazněním varovných poznámek na obalech nebo zákazem lákavých dárků, jako jsou hračky zdarma v těchto obalech apod. Zde se ukazuje, že dítě na tento typ označení obalů příliš citlivé není. Naopak úspěšnými koncepty je práce některých návrhářů obalů, kteří za- ujímají zcela odlišný přístup, pokud jde o povzbuzení chuti dětí na stravu bohatou na vitamíny tím, že z rozba- lování udělají zážitek. Tedy „obalová podpora“ zdravých produktů se ukazuje účelnější než negace reklam na produktech pro dětské zdraví
a vývoj ne příliš příznivých. Velký kus práce v této osvětové činnosti odvedl jeden z předních dodavatelů obalových materiálů, společnost Stora Enso, který před časem zorga- nizoval soutěž „Recreate-Packaging“, kde ústředním tématem bylo balení potravin pro děti. Při posuzování 258 předložených nápadů byla zvláštní pozornost věnována nejen inova- tivním designům a udržitelným obalovým řešením z obnovitelných materiálů, ale také a zejména dětské funkčnosti. U vítězných obalových řešení se kladl důraz na proces rozba- lování. Rozbalování u většiny z nich bylo navrženo tak, aby bylo snadné, zábavné a budovalo očekávání toho, co je uvnitř.
K úspěšným konceptům balení zdravých produktů patřil multipack
– přebal pro dva kelímky na jogurty
s výraznou grafikou. Po sejmutí z jo- gurtu lze přebal přeměnit na velmi vtipné papírové brýle. Dalším kreativ- ním řešením bylo balení „SNACK + BREAK/Healthy Fruit Mix“ a „Bacaly Snake“, tedy obaly v podobě skládací- ho papírového hada plněného ořechy a bobulemi. Zajímavá byla i myšlenka dvou studentů z Polska, kteří jedno- duše otočili sled svačinek a hry: k zís- kání chytré svačiny musí dítě nejprve vyřešit hádanku. Krabice se otevře až po správném spojení tvarů a barev. Které z dětí dokáže odolat takovýmto konceptům? A rodiče je určitě ocení rovněž.
V hlavní roli obaly ze skládačkových lepenek z H. R. G. Krabice z lepenek patří k velmi oblíbeným obalům, především
u dětských her, stavebnic či třeba
na puzzle. Tyto obaly vedle své propa- gačně-ochranně-manipulační funkce, kterou plní v obchodě, obvykle plní tyto funkce v prodlouženém časovém horizontu později i doma. I z těchto důvodů je zde kladen důraz nejenom na atraktivní grafiku a design, ale vel- mi často i na pevnost a kvalitu samot- ného materiálu. Vždyť krabice tohoto typu slouží v domácnostech na ložení případných herních produktů ještě dlouhá další léta!
Hned dva obaly ze skládačkových lepenek, které splňují všechny poža- davky na ně kladené, od společnosti Tiskárna H. R. G., zaujaly porotu
v letošní soutěži Obal roku. Tím prvním vítězným obalovým setem se stala sada obalů na plechové hračky tradičního českého výrobce KOVAP Náchod. H. R. G. v rámci redesignu navrhla zcela nové řešení – skláda- né, nelepené, atypické, konstrukčně kreativní a ekologické a zároveň ekonomické obaly. Nejenom, že celý set působí designově velmi čistě, ale díky nové konstrukci bylo docíleno dalších vedlejších efektů, jako např. snížení objemu skladů a zlevnění dopravy obalů ke klientovi o desítky procent a dále díky sjednocení hraček do velikostních skupin zredukova-
li množství výsekových nástrojů. Druhý oceněný obal od tohoto vý- chodočeského výrobce je na dětskou stavebnici VARIANT společnosti KADEN Nový Hrádek (veřejnosti známá jako zvětšená plastová varian- ta kovového Merkuru). Potištěný kartonový kufřík s průhledem
a odnosným uchem se stal nejenom velmi atraktivní, ale i udržitelnější náhradou dříve používaného plas- tového kbelíku. Díky vhodně zvole- nému výseku na čelní stěně krabice má spotřebitel ještě jeden benefit
v podobě zážitku ještě před vlastním rozbalením. Obal totiž neskrývá, co je uvnitř, ale ukazuje vše v plné své kráse. Stavebnice je v krabici nainsta- lována tak, že i s uzavřenou krabicí
je možné se stavebnicí pohybovat. Ozubená kola se točí a je tedy vidět, jak stavebnice pracuje. Zákazník, ať již dítě či jeho rodiče, tedy v tomto případě rozhodně nekupuje žádného „zajíce v pytli“!
 PACKAGING 6/2021 17


   15   16   17   18   19