Page 57 - Packaging 5/2021
P. 57

EKOLOGIE / INICIATIVA
   Buďme spolu #ovlasblizkprirode
Kadeřnické salony u nás se připojují k projektu
zaměřenému na recyklaci hliníkových obalů od kosmetiky: Buďme spolu #ovlasblizkprirode. Projekt ProVALUE přináší do Česka iniciativu zaměřenou na recyklaci hliníkových obalů od profesionálních kadeřnických produktů.
 Divize Profesionálních Produktů společnosti L’Oréal Česká republi- ka spolu s vybranými partnerskými kadeř- nickými salony, jako
jsou například Salon Petra Měchu- rová, Hair studio Honza Kořínek, Ateliér Kotlár a další, spustili projekt na třídění hliníkových obalů a odpa- dů kumulovaných v kadeřnických salonech, aby snížily stopu tohoto oboru na životní prostředí.
V posledních několika měsících probíhala testovací fáze ve vybra- ných partnerských salonech, kdy bylo cílem zjistit zájem a zapojení do projektu.
Díky pozitivním ohlasům se zástupci Divize Profesionálních Produktů společnosti L’Oréal Česká republi-
ka rozhodli rozšířit projekt do celé republiky v rámci vytvoření regionál- ních partnerů pro sběr.
Hliníkové obaly (tuby s barvou
na vlasy, stylingové přípravky jako laky na vlasy apod.) a fólie se díky svým unikátním vlastnostem široce používají i v kadeřnických salonech. I když tento typ materiálu je možné
v podstatě do nekonečna recyklovat, sami kadeřníci nevědí, jak s takovým odpadem naložit, a proto tato cenná surovina často končí na skládkách
a vypadává tak z recyklačního kruhu. „V souladu s naším globálním progra- mem ‚L’Oréal pro budoucnost‘ jsme hledali řešení, které by v našem regionu pomohlo zlepšit recyklovatelnost obalů od kosmetických přípravků. Vzhledem
k faktu, že v ČR není stále velká část hli- níkových obalů recyklována a sami ka- deřníci a majitelé salonů cítí, že v tomto směru by se dalo leccos zlepšit, rozhodli jsme se spustit projekt ProVALUE. Je to
Tomáš Kotlár
pro nás skvělý okamžik, neboť můžeme našim partnerským kadeřnickým salo- nům, zapojeným do projektu, garantovat, že obaly, které nashromáždí, neskončí na skládce, ale získaný materiál bude recyklován a dále smysluplně využit,“ uvedla Brigitte Strellerová, generální ředitelka společnosti L’Oréal Česká republika, s. r. o.
Klíčovým partnerem programu PRO VALUE by L’Oréal v České republice je společnost Metal Trade Comax, která se mimo jiné zabývá přepracovává- ním odpadů z neželezných kovů. Díky speciální technologii zpra- covatele tohoto odpadu je možné přepracovat i takový druh hliníko- vého odpadu, jako jsou použité tuby od profesionálních kadeřnických přípravků (barvy na vlasy, zesvětlo- vače, ...), aerosolové nádobky (styling), ale i hliníkové fólie používané při barvicích službách.
„Díky naší speciální technologii jsme
schopni i hliníkový materiál pocházející z kadeřnictví přepracovat do formy tzv. ingotů, které jsou dále využívány napří- klad v automobilovém průmyslu nebo ve stavebnictví,“ řekl zástupce společ- nosti Metal Trade Comax.
Do testovací fáze sběru hliníkových obalů od přípravků společnosti L´Oréal se již v roce 2019 a na začátku roku 2020 zapojilo 12 kadeřnických salónů. Vládní nařízení vztahující se k pandemické situaci Covid-19 ka- deřnické salóny v zemi téměř na rok uzavřelo, proto bylo konečné spuštění programu odloženo do znovu otevře- ní kadeřnických salonů.
„Během testovací fáze v roce 2019/2020 se nám i přes výzvy spojené se vznikají- cími restrikcemi souvisejícími s pandemií podařilo v Akademii L´Oréal, kde školíme kadeřníky, nasbírat několik desítek kilogramů hliníkového odpadu,“ sdělila Martina Slezáková, ředitelka Divize Profesionálních Produktů. Jedním ze salonů, které se do projektu zapojily, je Ateliér Kotlár. Majitel salonu Tomáš Kotlár k projektu uvádí:
„L´Oréal nás oslovil na konci loňského roku s možností vstoupit do tohoto pro- gramu třídění hliníkových obalů. Za náš salon jsem byl velice nadšený. Odvoz obalů funguje bezproblémově a nás to nijak nezatěžuje. V současné době jsme dostali nový koš na obaly, který je bez- dotykový, tím se eliminuje znečišťování pracovních ploch a celý proces se zjed- nodušuje. Nejdůležitější je samozřejmě fakt, že takto můžeme podpořit ochranu životního prostředí v situaci, kdy nejsme nijak omezeni a náš servis neztrácí
na úrovni.“
V roce 2019 vytřídil každý občan České republiky průměrně 13,9 kg kovu.
   PACKAGING 5/2021 57


   55   56   57   58   59