Page 26 - Packaging 5/2021
P. 26

Řešení pro průmysl budoucnosti
V uplynulém roce došlo k zásadnímu urychlení zavádění digitálních techno- logií do průmyslové praxe. „Nejnovější služby a produkty v oblasti digitalizace podniků budou k vidění ve speciální expozici Digitální továrna 2.0, která se na MSV představí již podruhé. Hlavním tématem tohoto projektu bude techno- logická transformace české ekonomiky. Prezentovat se zde budou prototypy chytrých autonomních strojů a zařízení
s ohledem na vazby související s firemním prostředím,“ uvedl Michalis Busios, ře- ditel MSV. Zlatým partnerem projektu se stala společnost Siemens. Součástí bude také digitální stage, která nabíd- ne prostor pro diskusi, včetně online přenosu. Uskuteční se i druhý ročník mezinárodní konference zaměřené
na otázku zvládnutí digitální transfor- mace firmy.
3D tisk i investiční příležitosti
Letošní MSV se zaměří také na ak- tuální téma 3D tisku. „Firmy působící v tomto oboru zásadně pomohly v době nedostatku ochranných pomůcek, což bychom na veletrhu rádi akcentovali,“ doplnil M. Busios. Prostor bude věno- ván také prezentaci start-upů. Právě ty jsou motorem inovací a zároveň za- jímavými investičními příležitostmi. Konat se bude také tradiční soutěž Zlatá medaile MSV o nejlepší exponá- ty. V průběhu veletrhu se chystá i roz- sáhlý doprovodný program reagující na aktuální témata v průmyslu.
Doprava, logistika a cirkulární ekonomika
Souběžně s MSV se v letošním roce uskuteční veletrhy Transport a Logis- tika a Envitech. První z dvojice vele- trhů se zaměří na novinky z oblasti automatizace a digitalizace logistiky.
Prezentovat se budou opět i firmy nabízející specializovaný software
a IT řešení pro logistiku. Hlavním tématem veletrhu Envitech bude cirkulární ekonomika neboli systém opětovného využívání materiálů, které udržujeme v oběhu co nejdéle.
Tato problematika se řadí k prioritám udržitelného rozvoje v Evropské unii a spočívá především v zodpovědném zacházení se zdroji a optimalizaci výrobních procesů.
Osobní kontakt je základem úspěšného byznysu
Ztráta osobních kontaktů v době pandemie potvrdila, že veletrhy jsou nejen pro průmysl nepostradatelné. Obchodní a marketingový význam MSV prokázal i průzkum mezi vysta- vovateli, kteří vnímají strojírenský ve- letrh za firemně důležitou prezentaci umožňující efektivní osobní jednání se stávajícími i novými zákazníky
a partnery. „Vnímáme poptávku firem po konání veletrhu, vystavovatelé se chtějí opět osobně setkat. Ukazuje se, že virtuální akce nemohou nahradit fyzický veletrh, který je založen na emocích a bu- dování osobních vazeb,“ sdělil Michalis Busios.
VELETRHY / MSV 2021
  MSV 2021 ukáže inovace
pro průmysl budoucnosti
Od 8. do 12. listopadu 2021 se na brněnském výstavišti uskuteční již 62. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu. K vidění budou inovativní průmyslové technologie a mezi stěžejní témata se zařadí digitalizace průmyslu.
     26 PACKAGING 5/2021
   24   25   26   27   28