Page 25 - Packaging 5/2021
P. 25

SOUTĚŽ / NĚMECKÁ OBALOVÁ CENA
     Kategorie Hospodárnost
Vítěz: SÜDPACK Verpackungen GmbH & Co. KG a partner projektu Goldsteig.
Inovativní řešení, které přenáší výhody digitální technologie do pro- cesu flexografického tisku, jenž je převládajícím tiskem používaným na fóliové obaly. Toto řešení před- chází plýtvání ve výrobě a snižuje uhlíkovou stopu.
Kategorie Design & zušlechtění
Vítěz: design for human
nature GmbH.
Opětovné použití známého balení pro zdravotnický výrobek (náplasti)
s vhodným zvýrazněným emocionál- ním designovým prostředkem.
Kategorie Nové materiály
Vítěz z Lotyšska: Stora Enso Lotyšsko.
Obaly vyrobené z kartonu a vlnité lepenky pro sportovní vybavení (pro pádla), které místo plastových vy- cpávek k upevnění v obalu používají nový materiál vyrobený z pěnového celulózového vlákna.
Vítěz: EXCOR KorrosionsschutzTech- nologien und Produkte GmbH. Uživatelsky přívětivý antikorozní fólie vyrobená z inovativních kom- ponentů pro ochranu produktu, ale
i pracovních sil a výrobních zdrojů.
Kategorie Funkčnost & Convenience Vítěz: Kao Germany GmbH.
Nový systém balení s pumpičkou pro mísení oxidační barvy na vlasy pro
profesionální uživatele v kadeřnic- kých salonech. Systém smíchá barvu s vyvíječem v uzavřeném obalu. Byl snížen i počet potřebných součástek a použit ekologičtější materiál.
Vítěz: Haepsi GmbH.
Balení „togo“ kebabu. Inovativní pou- žití jednoho materiálu namísto dosud dvou optimalizuje balicí proces i ná- slednou konzumaci teplého pokrmu.
Kategorie Prezentace
Vítěz: Schoepe Display GmbH. Displej, který na dálku zaujme svou velikostí, výrazně upoutá pozornost na ploše prodeje a navíc zpřístupní nabízené hry budoucím kupujícím.
Kategorie Logistika & Materiálový tok Vítěz: WALTHER Faltsysteme GmbH. Vícecestný, opakovaně použitelný kolečkový kontejner s patentovaným sklopným systémem je odolnější
a bezpečnější díky pedálům pro jeho zajištění. Je vyroben z recyklovaného plastu, který přesvědčí svou velkou stabilitou s trojitým upevněním bočních lišt. Dále vyniká ergonomií, flexibilitou a schopností snížit objem pro zpětnou přepravu a skladování.
Kategorie Balicí stroje & Technologie Vítěz: Kern AG.
Inteligentní strojové balicí zaříze- ní pro výrobu transportních obalů
v místě balení. Stroj na základě zjiště- né geometrie baleného zboží vybere správný formát přířezu vlnité lepen- ky pro požadovaný právě vyráběný přepravní box z různých možných velikostí a konstrukcí. Stroj vysekává, ryluje, perforuje, balí a uzavírá podle individuálních požadavků.
Kategorie Mladý talent
Vítěz: Rebekka Jochemová a Jacobo Cuesta Wolf, Hochschule Wismar, Fakultät Gestaltung.
Opakovaně použitelný zálohovaný balíček šetří zdroje. Je vyrobený
z odolného materiálu Tyvek a slouží hlavně pro zásilkový obchod. Obal samotný lze vrátit i do poštovní schránky.
       Možnost pro přihlášení do příštího ročníku soutěže Deutschen Verpack- ungspreis začíná 1. února 2022.
Více na stránkách: www.verpackungspreis.de
PACKAGING 5/2021 25


   23   24   25   26   27