Page 21 - Packaging 5/2021
P. 21

VELETRHY / FACHPACK 2021
    zení ESTL (prováděné podle EUMOS 40509) a testy s přepravou v reálném provozu potvrdily, že palety zabalené do papíru Advantage StretchWrap jsou v naprostém bezpečí. Papír je totiž schopen se smrštit a odolat propíchnu- tí a poskytnout tak účinnou ochranu zboží během přepravy. V současnosti tato zcela nová třída lehkého papíru Advantage StretchWrap vyrobená spe- ciálně pro balení palet čeká na udělení patentu.
Bariéry a fólie s minimálním enviromentálním dopadem
V prezentované nabídce španělské
SP Group rovněž převažoval papír. Papírový sáček patří k nejstarším
a nejpopulárnějším obalům, má však jednu ne příliš dobře oceňovanou vlastnost, a to svou neprůhlednost.
V případě některých produktů je to bo- hužel na závadu. Proto řada uživatelů upřednostňuje sáčky s okénky. Na dru- hou stranu však chce mít spotřebitel jistotu, že řešení je stále udržitelné. Zvláště u mladší generace je tento tlak více než zřejmý. Na tyto požadavky fir- ma reaguje svým sáčkem BIONATUR, jehož vyseknuté okénko je následně opatřeno fólií BIO FVSOL (fólie na bázi PLA a PVOH), která je plně biologicky rozložitelná a kompostovatelná v sou- ladu s normou EN 13432. Ve spojení
s kraftovým papírem dává obalu přirozenější vzhled, je zcela bezpečná pro potraviny a vyznačuje se i vysokou průhledností. Ostatně to nebyl jediný typ kombinovaného sáčku, který klade velký akcent na udržitelnost, prezen- tovaný touto firmou. Novinkou byl
i sáček v podobě doypacku z recyklo- vatelného PE HB ECO. Trochu záhad- ný název vystihuje komplexní struk- turu na bázi polyetylenu s vysoce bariérovými vlastnostmi, který může nahradit nerecyklovatelné struktury. Tento materiál byl vyvinut společností SP Group, tak, aby splňoval směrnice stanovené Evropskou komisí pro zvý- šení recyklovatelnosti obalů. PE HB ECO společnost přidala v rámci svého portfolia do řady Eco, která obsahuje všechna recyklovatelná a jednobarev- ná obalová řešení skupiny SP Group.
I relativně mladá společnost Jonatura GmbH si stanovila cíl plnit potřeby zá- kazníků v oblasti obalů udržitelným
a ekologickým způsobem a nabízí alternativy ke konvenčním obalovým a přepravním materiálům.
Na FACHPACKu společnost nabízela širokou škálu biologicky rozložitelných fólií v různých velikostech a provede- ních, od materiálů, přes hotové prodejní obaly, až po obaly typu POS. Řada prezentovaných výrobků je vyráběna ze škrobu, cukrové třtiny, kyseliny mléčné a celulózy (dřevo certifikováno FSC). Produkty jsou biologicky roz- ložitelné a kompostovatelné. Jednou
z novinek byly i kompostovatelné univerzální sáčky, které jsou prvními sáčky/pytli/taškami na světě certifiko- vanými DINCertco (TÜV Rheinland)
s biodegradabilním zipem. Produkt je i certifikovaný podle normy EN13432. Materiál je vyroben z obnovitelných surovin (škrob) a dalších biopolymerů. Organické víceúčelové sáčky od Jona- tury neobsahují žádná změkčovadla
a jsou bezpečné pro potraviny. I přes vynikající životnost lze pytel v průmys- lových kompostárnách rychle rozložit.
Papíry ve spojení s bohatým portfoliem řešení
Portfolio flexibilních obalů na bázi pa- píru, ze kterého si zřejmě vybere kaž- dý, ať je z jakéhokoli spotřebitelského sektoru – i tak se dá popsat návštěva stánku společnosti WEROCA Karto- nagen GmbH & Co.KG. A to i přesto,
že původní sortiment firmy, která je na trhu od roku 1969, je návrh a výro- ba prvotřídních visaček, hedvábného papíru a vysekávaných vložek pro oděvní průmysl. V současnosti je tento výrobce znám svým sortimentem pro potravinářský průmysl, pro který vy-
rábí pestrou škálu odběrových obalů, jako jsou burger boxy, kelímky, boxy na dorty a různé další druhy obalů
na svačiny. I když se jedná o jedno- rázové obaly, opět je zde vidět snaha
o udržitelná řešení (inovace spočívají např. v nižší spotřebě materiálu). Sym- patické je, že firma ani při současném eko trendu nezapomíná na design, který se sice vyznačuje jednoduchostí, ale i velmi dobrou zapamatovatelností produktu.
Společnost progress packaging GmbH je dobře známa svými inovátorskými počiny i na českém trhu. Vedle svého stávajícího velmi bohatého sortimentu z různých typů materiálů, včetně tzv. trávového papíru, na FACHPACKu fir- ma prezentovala i řadu novinek vhod- ných především pro oblast e-commerce. Určitě zaujaly nové typy poštovních expedičních obalů se spolehlivým samolepicím uzávěrem a bezpečným odtrhávacím proužkem v zajímavých konstrukčních designech.
Díky širokému portfoliu produktů může společnost Natura Pack GmbH nabízet zákazníkům ekologickou alternativu k běžným plastovým obalům. Velmi zdařilou novinkou byly i ultra pevné papírové pásky.
Master Press se rovněž soustředil
na oblast e-commerce. Letošní novin- kou byly ultrapevné velkoobjemové sáčky s vratnou lepicí páskou, který mají velký potenciál v podobě alter- nativy podobných sáčků plastových především v prodeji textilu. Společnost MATRIX PACK S.A. má rovněž bohaté portfolio, ale na rozdíl od předchozích zmiňovaných se nejví- ce soustředí na jeden produkt – udrži- telné brčko na pití. Papírové brčko je alternativa k plastovým již poměrně dlouho, co se však řadě výrobců moc zatím nedaří řešit, je jeho velice krátká životnost (často se v nápoji začne „roz- pouštět“ během pár minut. MATRIX PACK S.A. naopak u svých brček ga- rantuje životnost v nápoji minimálně dvě hodiny. Udržitelná papírová brčka řady Bio Paper Plus Straw jsou zvláště vhodná vzhledem k food contact tes- tům pro nápojové kartony. K dispozici firma dodává různé velikosti i různé barvy brček. V současnosti jsou navíc vyráběny inovovanou technologií, při které se spotřebovává o 20 % méně pa- píru, 40 % méně lepidla a o 50 % méně energie. Uhlíková stopa je tedy v tomto případě významně snížena.
 PACKAGING 5/2021 21

   19   20   21   22   23