Page 20 - Packaging 5/2021
P. 20

Téměř 800 vystavova- telů ze 33 zemí světa
a okolo 24 000 návštěv- níků po takřka ročním uzavření všech akcí se dá považovat skutečně
za úspěch, v tom asi tento ročník vejde do historie svého konání jako jedno velké potvrzení, že podobné akce se jen tak jednoduše do online prostředí přenést nedají a že o jejich „živé“ ko- nání, které je doprovázeno mnohými dalšími kontaktními setkáními a do- provodnými akcemi, je mezi obaláři stále velký zájem. Ostatně, jak tento ročník dopadne, si dělali do poslední chvíle starosti i samotní organizátoři veletrhu. A teď už je jasné, že si zaslou- ží velkou pochvalu a kdo na veletrhu nebyl, může už jen litovat, případně to napravit ve stejném termínu příští rok, kdy je plánován další ročník.
Na veletrhu však určitě nešel přehléd- nout ještě jeden aspekt. Z hlediska materiálů jednoznačně převažovala papírová řešení. Ano, udržitelnost
se, jak je posledních pár let zvykem, skloňovala ve všech pádech, ale co bylo hlavním benefitem, nejednalo se o žádné přípravné vize do budoucnos- ti, ale naopak o prezentaci různých nových řešení. Papír zde hrál beze sporu hlavní roli, ať již v podobě pre- zentovaných novinek či jako alternati- va k jinému, méně udržitelnému typu obalu.
Gigant Mondi se svou novinkou postaral o pořádný rozruch!
Jeden z největších stánků měla společnost Mondi, která má výrobu papíru i v ČR, a protože na začátku tohoto roku Mondi ve Štětí investo-
valo do rekonstrukce papírenského stroje, který je určen k výrobě 100% recyklovatelného speciálního papíru, určeného pro nákupní tašky s využi- tím kombinace nových a recyklova- ných vláken, řada materiálů zde byla představena právě z této naší největší papírny. Nechyběl ani dvouvrstvý papír EcoVantage, vyráběný novým strojem (v šíři až 4,4 metru, plošná hmotnost od 70 do 135 g/m2), který se skládá z recyklovaných a udržitel- ným způsobem vyrobených vláken
a je 100% recyklovatelný. Papír se dá využít všude tam, kde je u produktu vyžadován přirozený vzhled, skvělé vlastnosti pro potisk a nosnost, což jsou ty nejdůležitější předpoklady pro spotřebitelské nákupní tašky.
Na stánku Mondi bylo opravdu nač se dívat a vedle papírových produktů tu byly zastoupeny i plastové, protože sa- motný lídr na trhu razí zásadu, že sice papír upřednostňuje, ale bez jakékoli hysterie, tam kde vychází udržitelněji plasty, jsou prostě vhodnější alternati- vou ony.
Asi největší novinkou a zároveň i nej- větším lákadlem pro návštěvníky, kte- rých bylo na stánku Mondi stále plno, byla však opět papírová novinka v po- době Mondi Advantage StretchWrap. Jedná se o papír, který je na trhu první svého druhu, je totiž navržen tak, aby s ním bylo možné obalit palety pro přepravu. Inovativní řešení na bázi pa- píru nahrazuje vícevrstvý plast, který je v současné době průmyslovým standardem pro balení palet. Světový lídr v oblasti obalů a papíru spolupra- coval na vývoji s italským výrobcem strojů ACMI. V rámci této spolupráce byl vytvořen nový obalový systém
pro palety, který místo plastů využívá papír. Tím, že došlo k transformaci způsobu, jakým jsou palety baleny, snižuje papír Advantage StretchWrap závislost dodavatelského řetězce
na plastu tak, že přechází na obnovi- telný a plně recyklovatelný materiál. Díky působivé roztažnosti a vysoké pevnosti v tahu je papír spolehlivou alternativou pro přepravu. Akcelerační testy simulující přepravu pomocí zaří-
VELETRHY / FACHPACK 2021
  FACHPACK 2021 ve znamení papíru a biodegradability
Veletrh FACHPACK, který se konal v posledním zářijovém týdnu, jako vůbec první velký veletrh po ročním uzavření výstavních bran norimberského výstaviště kvůli pandemii, byl sice v polovičním rozsahu oproti minulým ročníkům, ale ve skutečnosti byl vzhledem k situaci hodnocen v superlativech jak ze strany vystavovatelů, tak i návštěvníků. Od přímé účastnice Jany Žižkové.
    20 PACKAGING 5/2021


   18   19   20   21   22