Page 58 - Packaging 1/2022
P. 58

Zároveň BaseLinker na- bídne kompletní řešení
i každému, kdo chce zkusit prodávat on-line, a to bez nutnosti vlastnit internetový obchod.
BaseLinker, společnost se sídlem v Pol- sku, odstartovala na českém a sloven- ském trhu 17. ledna 2022. Smyslem platformy je napojit firmy na lokální
i globální marketplace, centralizovat
a automatizovat on-line e-commerce procesy. V podstatě v jediném systému může firma spravovat celý proces zpra- cování objednávek, od příjmu objedná- vek až po vystavení faktur a odeslání zásilek včetně tisku etiket u desítek lokálních a globálních přepravních společností. CEO firmy, Radek Klou- da, bude řídit BaseLinker v Čechách
a na Slovensku, v zemích s největším podílem počtu e-shopů na obyvatele na světě. Firma přichází s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti prodeje a e-co- mmerce, aby pomohla on-line obcho- dům jednoduše rozšířit své podnikání za hranice Česka a Slovenska bez nutnosti podrobných technických zna- lostí. Technologie, kterou uvádí na trh prostřednictvím platformy BaseLinker, otevírá dveře k růstu on-line podniká-
ní doma i v zahraničí tím, že „listuje“ produkty na známých tržištích, jako je Amazon, Allegro, e-Mag, e-Bay nebo tře- ba MALL, Heureka, Zboží.cz či Glami. 50 % on-line obchodů v Polsku spravuje své objednávky pomocí BaseLinkeru.
Vynikající výsledky internetových obchodů v Polsku vedly k expanzi Ba- seLinkeru na další evropské trhy. Kro- mě poslání a hlavního účelu, kterým je napojení na tržiště a zjednodušení procesů on-line správy objednávek, BaseLinker centralizuje do jednoho rozhraní všechny akce nezbytné pro on-line podnikání.
Všechny integrace a data jsou součás- tí jediného systému, který poskytuje přístup k mnoha oblíbeným tržiš- tím, obchodům, kurýrům a účetním systémům, a to zdarma pro všechny klienty, kteří si chtějí BaseLinker vy- zkoušet. Po uplynutí zkušební doby plného přístupu do platformy mohou klienti přejít na placenou verzi, která je od 199 korun za měsíc bez omezení použití a klienti navíc automaticky získají přístup na všechny budoucí integrace, které BaseLinker vyvíjí. Mezi hlavní funkce, které BaseLinker zpřístupňuje on-line obchodům, patří:
• Správa on-line prodeje, listování produktů a jejich cen a distribuce dodávek do desítek marketplace z jediné platformy;
• Centralizovaná správa objednávek napříč všemi prodejními kanály, včetně nastavení automatizací a ko- munikace s klienty;
• Propojený jednotný sklad a defino- vatelné automatické akce a stavy;
• Správa doručení v desítkách kurýr-
ních společností v jediném rozhraní včetně tisku etiket a monitorování čísel zásilek;
• Propojení s populárními účetními systémy a automatické vystavování faktur a účetních dokumentů;
• Napojení na lokální í zahraniční internetové obchody, prodejní platformy a marketplace bez nut- nosti IT znalostí díky více než 400 integracím a rozsáhlé znalostní bázi a zkušené podpoře;
• Automatizace kompletního pracov- ního procesu od vystavení zalistová- ní produktů a objednávek, fakturace, až po tisk etiket a sledování zásilek.
BaseLinker v číslech
• Měsíční růst počtu klientů a výnosů cca5 %
• Aktuální počet aktivních klientů je přes 15 000
• BaseLinker má současný tržní podíl v polské e-commerce přes 40 %
• Aktuální počet integrací je cca 500 a BaseLinker přidává nové v průmě- ru 2–3 nové integrace týdně
• Klienti BaseLinkeru mají dohroma- dy téměř 100 milionů zalistovaných aktivních nabídek
• BaseLinker přijímá zásilky z více než 180 zemí
• Hrubý objem zboží v roce 2021 prodané přes BaseLinker činil přes
8 miliard € https://baselinker.com/cs-CZ/home
DODAVATELÉ / E-COMMERCE
  BaseLinker pomůže e-shopům s rozvojem
BaseLinker, jedna z největších e-commerce platforem s více než 400 integracemi, vstupuje na český a slovenský trh, kde bude pomáhat e-shopům expandovat a přitom šetřit náklady a čas.
    58 PACKAGING 1/2022
info.cz@baselinker.com
   56   57   58   59   60