Page 57 - Packaging 1/2022
P. 57

DODAVATELÉ / PRŮMYSL 4.0
    Flexibilita v doručování zásilek
Není tajemstvím, že zatímco kamenným obchodům pandemie příliš nepřála, e-commerce zažila v uplynulém roce vý- razný vzestup. On-line nákupy se staly standardem, na který si zvykli prakticky všichni zákazníci beze zbytku, včetně těch, kteří z něj dříve měli obavy. S jejich rostoucí oblibou však rostou také nároky na větší flexibilitu, a to zejména v otázce doručování. Doručování v režimu same- -day, které bylo dříve spíše luxusem či výsadou několika konkrétních segmen- tů, se bude pomalu stávat nezbytností. Obchodníci, kteří svým zákazníkům dokážou dodat zboží v co nejkratším časovém úseku, co nejpřesněji a po- skytnout o doručení maximální možné množství informací, budou mít v roce 2022 velkou konkurenční výhodu.
Poslední míle
Aby bylo možné zajistit větší flexibilitu v oblasti doručování zásilek, bude pro firmy nezbytné zajistit řešení poslední míle. Technologie, které dnes mají logis- tické firmy na poslední míli k dispozici, dokážou zákazníkům poskytnout infor- mace o tom, kde se jejich zásilka právě nachází, kdy ji mohou očekávat a všech- no mezi tím. Technologie poslední míle
může pomoci řešit také neočekávané události v průběhu doručování, jako na- příklad náhlé dopravní komplikace. Dá se očekávat, že dokonalá informovanost bude v tomto roce klíčovým faktorem pro zákaznickou spokojenost.
Jak z výčtu některých z nadcházejících trendů vyplývá, rok by se měl nést zejména v duchu vzájemné spolupráce na jednotlivých úrovních dodavatelské- ho řetězce a maloobchodu. Doby, kdy
se firmy snažily veškeré kroky pokrýt vlastním řešením, jsou nenávratně pryč. Aby bylo možné zákazníkům
dodat služby v kvalitě, jakou požadují, je třeba, aby firmy využívaly speciali- zovaná řešení pro řízení skladových zásob, jejich redistribuci a pokud možno i následné doručení směrem
k zákazníkům.
Je čím dál jasnější, že retail bude pod narůstajícím tlakem, aby technologicky držel krok s konkurencí v podobě dravé
a rychle rostoucí e-commerce. Z chování zákazníků je evidentní, že kamenným obchodům rozhodně neodzvonilo. Aby ale zůstaly konkurenceschopné, musejí se technologicky vyzbrojit, což se zdaleka ne- týká jen největších maloobchodních sítí.
  Efektivnější cargo procesy
Na přelomu roku došlo k uzavření smlouvy mezi společnostmi České aerolinie a. s. a Golden Support s. r. o. Novým kontraktem došlo k dalšímu pro-
hloubení ryze české spolupráce v oblasti letecké nákladní přepravy. Implementací cargo systému Skyline for airlines budou cargo procesy v leteckých společnostech Smar- twings Group, včetně Českých aerolinií a. s. ještě efektivněj- ší a automatizované.
Systém Skyline for airlines je poprvé nasazen pro leteckou společnost, čímž doplnil úspěšnou rodinu systémů Skyline. Ta zahrnuje verze Skyline for GHA, určené pro letištní cargo terminály a AWB Line, určené pro spedice v letecké přepravě. Rodina systémů Skyline v leteckém cargu podporuje veškeré procesy a umožňuje v reálném čase komunikaci mezi letišti, leteckými společnostmi a spedicemi. Obsahuje sofistikované moduly například pro odbavení nebezpečného zboží, bez- pečnostní kontroly, knihování a prodej carga nebo plánová-
ní kapacit. Systém je navržen v souladu s mezinárodními standardy IATA a je tak plně kompatibilní s jinými systémy užívanými v letecké přepravě. Díky tomu jsou datové zprávy systémem zpracovány automaticky, což eliminuje možnost chyby a jednotlivé datové zprávy jsou v reálném čase posílány leteckým společnostem a letištím po celém světě.
Ředitel společnosti Golden Support s. r. o. Jan Korol k tomu říká: „V takto těžké době, kdy jsou letecké společnosti výrazně zasaženy, obzvláště oceňujeme, že České aerolinie myslí na bu- doucnost a automatizaci svých business procesů.“
„Je velkým přínosem, že s touto technologií přichází česká společ- nost, se kterou nás pojí nejen dlouhodobé obchodní vztahy, ale zároveň zájem o inovaci v prostředí letecké přepravy zboží nejen v Česku,“ dodává Dalibor Zeman, Cargo manager Českých aerolinií a. s.
  PACKAGING 1/2022 57   55   56   57   58   59