Page 55 - Packaging 1/2022
P. 55

LOGISTIKA / PŘEPRAVA
   
 
  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
      
 Celý přepravní řetězec je významně narušen a doručování zboží se prodlu- žuje v řádech týdnů. David Knobloch vysvětluje, jak se Geis snaží i přes tyto zásadní komplikace naplnit potřeby svých zákazníků: „Abychom našim klientům zajistili i nadále perfektní servis, začali jsme mnohem více využívat želez- niční přepravu. Poměrně unikátní jsme však v dopravě z Číny do Evropy rovnou prostřednictvím kamionů. Tato varianta je oproti námořní a železniční rychlejší, oproti letecké zase výrazně levnější.“
A jak to bude dál?
Úroveň sazeb námořní přepravy
je důsledkem problémů na hodně vysoké úrovni. Bohužel se nyní nedá očekávat její snížení, nebo alespoň přiblížení předcovidové úrovni.
Větší zlom sazeb směrem dolů by mohl nastat v druhém čtvrtletí
roku 2022 v závislosti na poptávce. Rejdařům by se mohlo podařit malé narovnání spolehlivosti jednotlivých servisů a přístavy by se mohly začít čistit od nahromaděných kontejnerů. To vše ovšem za předpokladu, že Čína zmírní nulovou toleranci covid strate- gie, jež uplatňuje striktní protiepide- mická opatření.
Opravdu pozitivní scénář však lze očekávat až v roce 2023, kdy bude
do jednotlivých servisů přicházet vět- ší množství nových velkokapacitních lodí, a hlavně přístavy by se do té doby mohly vyčistit od nahromadě- ného množství kontejnerů.
David Knobloch však nezapomí- ná ani na další aspekt možných
problémů: „Zajímavé bude sledovat
i samotnou strategii rejdařů, kteří si stále užívají historicky nejvyšší sazby a určitě budou dělat maximum pro to, aby si toto výjimečné období udrželi co nejdéle. Již několikrát přehodnotili očekávané zisky a dostávají se na neu- věřitelná čísla. Díky vysokým sazbám totiž během prvních tří čtvrtletí roku 2021 zdvojnásobili to, co vydělali během let 2010–2020.“
Finální spotřebitel začal důsledky zmíněných problémů pociťovat
již koncem roku 2021, případně je naplno pocítí hned v první polovině tohoto roku. Nevyhnutelně totiž dojde ke znatelnému zdražování dováže- ného zboží. Obchodníci, kteří v roce 2021 ještě neupravovali ceny, už zvý- šené náklady začnou plně přenášet do svého zboží.
O skupině Geis
Skupina Geis má hlavní sídlo v ně- meckém Bad Neustadtu. Její historie se začala odvíjet již v roce 1945. Bě- hem své existence se rozvinula v glo- bálního poskytovatele komplexních logistických služeb. Dnes zaměstnává kolem 6 100 lidí a v roce 2020 vyge- neroval obrat 1,002 miliardy eur. Hlavní oblasti podnikání skupiny jsou Road Services (paletové / kusové a celovozové přepravy), Logistics Services (kontraktní logistika, výroba obalů) a Air+Sea Services (letecké
a námořní přepravy, speciální projek- ty přeprav).
Více informací na www.geis.cz
    53   54   55   56   57