Page 54 - Packaging 1/2022
P. 54

LOGISTIKA / PŘEPRAVA
  Covid, nehoda v Suezu a počasí
Trojice, která změnila nejen mezinárodní přepravu
Hlavní přístavy v Číně vloni reportovaly za období leden–listopad pokles přeložených kontejnerů ve srovnání se stejným obdobím roku 2020, nicméně důvodem nebyla menší poptávka. Podle experta na mezinárodní přepravu ze společnosti Geis CZ AIR+SEA, s. r. o., Davida Knoblocha, vše začalo již na začátku roku 2020.
 Pravou příčinou poklesu přeložených kontejnerů v přístavech je totiž sou- hrn negativních faktorů, které se v posledních dvou letech sešly a způ-
sobily obrovské problémy v dopravě po celém světě s důsledky daleko pře- sahujícími oblast logistiky. Dovážené zboží je nedostupné, výrazně dražší a vyhlídky na zlepšení zatím nejisté.
„První velké problémy se začaly obje- vovat po čínských svátcích v roce 2020, kdy byly uzavřeny podniky, zastavila se výroba a letiště. Přístavy fungovaly velmi omezeně v důsledku chybějící pracovní síly. Když se následně výroba opět spusti- la, začaly lockdowny v USA a Evropě.“
V průběhu července 2020 sice došlo k nevídanému oživení poptávky,
ale rejdaři přesto omezovali svou kapacitu. Chyběl personál a další volné kapacity. Nebylo možné zajistit včasné vracení vyložených kontejne- rů do přístavů a přijímání těch, které nově připluly. Začaly také potíže
s chybějícími kontejnery, které v ně- kterých regionech trvají dodnes.
Po znovuotevření Suezského průpla- vu po jeho zablokování v březnu 2021
Zahlcený přístav Yantin v Šen-čenu,
foto: Hutchison Ports Yantian
začalo docházet k problémům i v ev- ropských přístavech – vykládky byly nezvykle nepravidelné a terminály extrémně zahlcené. Krátce po této události byla kvůli rozšíření koro- naviru na měsíc omezena kapacita přístavu Yantian v čínském Šen-čenu (Shenzhen). Výsledkem byly obrovské zácpy, kdy před přístavem na kotvě stálo až 40 kontejnerových lodí. Rej- daři začali využívat okolní přístavy
a doba přepravy se prodlužovala.
Záplavy v Německu,
foto: Prague Morning
Dalším faktorem, způsobujícím es- kalaci potíží, bylo nepříznivé počasí. Kvůli tajfunům v Číně byly některé přístavní terminály uzavřeny několik dní. Vinou záplav se objevily kom- plikace třeba v Německu. Jak ale říká David Knobloch, prokurista společ- nosti Geis CZ Air + Sea: „Zásadní příčinou krize v dopravě však zůstává covid a ruku v ruce s ním zavedení nulové tolerance v Číně, která výrazně ovlivňuje personální kapacitu.“ A dodá- vá: „Situace se přenáší i do vnitrozem- ských vlakových terminálů v některých městech. Řidiči jsou na místo vykládky doprovázeni policejní eskortou a z auta nesmějí vůbec vystupovat. Nemohou vyzvedávat importní kontejnery na ter-
David Knobloch
minálech a doručovat na vykládky. Kon- tejnery určené k exportu nejsou vpuštěny do přístavu a pokud ano, musí zůstat
14 dní v karanténě. Tím se zvyšuje tlak na okolní alternativní přístavy.“
Na moři po celém světě stojí téměř 400 kontejnerových lodí před přísta- vy, které nestíhají odbavovat jednotli- vé kontejnery.
Operativní řízení dopravy je těmito tla- ky výrazně zatěžováno – informace se mění ze dne na den a není snadné vše zkoordinovat tak, aby lidé dostali prvo- třídní službu, na kterou jsou zvyklí.
Kontejnerové lodě na kotvách čekající na vpuštění na hráz přístavu Long Beach v Los Angeles v Kalifornii, foto: Bloomberg
       54 PACKAGING 1/2022


   52   53   54   55   56