Page 44 - Packaging 1/2022
P. 44

Základní témata
• Finanční a rozpočtová udržitelnost jako základ pro stabilitu českého průmyslu
• Vývoj v oblasti energií – problém nebo příležitost?
• Druhá ekonomická transformace
Diskuse se zúčastnili fundovaní odborníci:
Jiří Rusnok, guvernér ČNB
Jiří Kabelka, předseda představenstva Národního centra Průmyslu 4.0 David Navrátil, hlavní ekonom České spořitelny, a. s.
David Marek, hlavní ekonom Deloitte ČR
Radek Špicar, vicepresident Svazu průmyslu a dopravy ČR
Petr Jonák, Head of Corporate Affairs & Sustainability, T-Mobile Czech Re- public, a. s.
Petr Štěpánek, místopředseda České konference rektorů pro záležitosti eko- nomické a sociální a rektor Vysokého učení technického v Brně
Jiří Bavor, Head of Manufacturing SEE, Atos IT Solutions and Services, s. r. o. Jan Kohout a Jakub Lichnovský, part- neři PRK Partners, advokátní kancelář, s.r.o.
V úvodu diskuse byly představeny analýzy, které provedlo NCP 4.0 a které byly zaměřeny na aktuální potíže
v průmyslových podnicích: růst cen surovin, energií, lidské práce a nedostat- ku odborných zaměstnanců. Obecné shrnutí ukazuje na to, že tato situace představuje obrovskou příležitost pro inovace všech procesů.
Pro následující období analýzy uvádějí:
Tržby průmyslových firem se v příštím roce zvýší v průměru o 4,4 %. Predikce jednotlivých ředitelů se však výrazně liší. Nejvíce firem (18 %) očekává růst svých tržeb ve výši 8–10 %. Naopak
5 % ředitelů průmyslových podniků se obává poklesu svých tržeb ve výrazné výši 18–20 %. Desetina ředitelů (12 %) se pro příští rok smiřuje se stagnací své společnosti, pokud jde o faktor výše tržeb za prodané produkty. Optimističtí jsou zejména ředitelé velkých firem, kteří očekávají tržby
o dva procentní body vyšší než ředitelé malých a středních podniků (5,7 vs. 3,7 %). Pozitivní trend růstu by měl pokračovat i v roce 2023, kdy ředitelé očekávají zvýšení tržeb svých firem
v průměru o 5,4 %. Výraznější zvýšení
prodejů očekávají tentokrát ředitelé malých a středních podniků, kdy se těší na růst svých tržeb ve výši 6 %, oproti firmám velkým, které očekávají růst
o dva procentní body nižší (4,3 %). Spolu s růstem tržeb porostou průmy- slovým firmám v příštím roce i tržby
z prodejů do zahraničí, a to v průměru o 4,8 %. Tržby z exportu by přitom měly být výraznější u velkých firem, které očekávají zvýšení tohoto parametru
o více než dvojnásobek oproti malým
a středním podnikům (průměrný růst tržeb z exportu o 7,6 % pro velké firmy vs. 3,3 % pro firmy malé a střední). Růst tržeb z exportu bude pokračovat i v roce 2023 (očekávané průměrné zvýšení
je 4,5 %) a rozdíly mezi predikcemi ředitelů velkých a malých firem jsou pro přespříští rok výrazně nižší – pouze jeden procentní bod.
Překotný růst cen skoro všech vstu-
pů průmyslové výroby (od materiálů
a komodit, subdodávek, energií přes cenu lidské práce až po růst cen peněz) se nutně projevil v očekávané ziskovosti, které jsou schopny průmyslové firmy
v příštím roce dosáhnout. Výrobní firmy se nacházejí často v situaci, kdy jim sice tržby rostou, ale jejich ziskovost klesá. Růstem ziskovosti se v příštím roce bude moct pochlubit 41 % průmy- slových firem. Stejný poměr (39 %)
se bohužel obává opaku. U velkých korporací, které mají často uzavřeny dlouhodobější kontrakty než firmy malé a střední, je tento poměr ještě
více alarmující. Snížení své ziskovosti očekává polovina (55 %) z nich.
Na snížení zisku se jednoznačně nejvíce podílí cenový vývoj materiálů a ko- modit, zejména velkým společnostem působí nemalé potíže. Firmy dále trápí růst cen energií a výpadky v dodava- telsko-odběratelských a logistických řetězcích. Situace bude samozřejmě
KONFERENCE / PRŮMYSL 4.0
 Barometr českého průmyslu – Nástin budoucnosti
V prosinci minulého roku zorganizovalo Národní centrum Průmyslu 4.0 (NCP 4.0) akci pod názvem Barometr českého průmyslu IV. Jednalo se o formu diskuse, která vycházela z informací získaných na základě šetření ve více než 200 českých podnicích. Píše Radim Adam.
        
 
     
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
       
44 PACKAGING 1/2022

   42   43   44   45   46