Page 42 - Packaging 1/2022
P. 42

Přípravy na akci jsou
v současné době v plném proudu. A narůstá napětí související s očekává- ním tohoto opětovného třídenního setkání
obalového průmyslu. Nové téma veletrhu „Přechod v obalech“ a atrak- tivní doprovodný program s fóry, speciálními přehlídkami a slav- nostními ceremoniály jistě vytvoří mimořádnou událost. Letos bude myFACHPACK, digitální platforma
k veletrhu „na místě“, opět poskytovat příležitosti pro výměnu znalostí a sí- ťování prostřednictvím počítače nebo mobilního telefonu.
„Jsme zpátky v akci, plánujeme vystavo- vatelské expozice v halách a chystáme program se zajímavými tématy a řeční- ky. Naši zákazníci budou ohromeni roz- manitou škálou inovací a inspirativních řešení, která jsou v nabídce, stejně jako příležitostí k osobnímu dialogu,“ slibuje Phillip Blass, ředitel FACHPACKu NürnbergMesse. „Čísla předběžných registrací jsou dobrá. Obzvláště nás těší, že se pro účast opět rozhodly prestiž-
ní společnosti jako Bluhm Systeme, Heidelberger Druckmaschinen, Mondi, Multivac, Packaging Valley, Prodinger, SSI Schäfer a mnoho dalších. Posled-
ní FACHPACK v září 2021 ukázal,
že je možné uspořádat velmi úspěšný veletrh i v těch nejtěžších podmínkách vyvolaných pandemií. A že hygienický koncept je účinný,“ pokračuje Phillip Blass. Výsledky vystavovatelských
a návštěvnických anket také stvrdily úspěch loňského ročníku.
Velmi spokojení vystavovatelé
a návštěvníci loňského ročníku Během akce provedla nezávislá spo- lečnost pro výzkum trhu a veřejného mínění průzkumy mezi vystavova- teli a návštěvníky. Zejména v otázce
nových potenciálních zákazníků
a kvality odborného publika se čísla opět zvýšila ve srovnání s předchozí akcí v roce 2019: 95 % vystavovatelů bylo schopno navázat nové kontakty (2019: 91 %). A až 96 % vystavovatelů bylo spokojeno s kvalitou profesio- nálního publika (2019: 93 %). To není překvapující, vzhledem k tomu, že dvě třetiny odborných návštěvníků (64 %) jsou ve vedoucích pozicích. Navíc 88 % z nich jsou osoby s roz- hodovací pravomocí, které ovlivňují rozhodnutí svých společností o náku- pu. Návštěvníci veletrhu FACHPACK byli také velmi spokojeni se svým zážitkem z veletrhu (94 %). Téměř jeden ze tří odborných návštěvníků pocházel ze zemí mimo Německo
(29 %). Do Norimberku přicestovali ze 70 zemí, především z Rakouska, České republiky, Švýcarska, Itálie, Nizozemska, Polska, Francie, Belgie, Dánska a Španělska.
Malými krůčky k zásadní změně
Obalový průmysl prochází radikální přeměnou. Udržitelnost, digitalizace,
elektronický obchod a mnoho dalších faktorů zásadně mění podnikání
v oblasti obalů. A tento proces urych- lila pandemie. Nová témata veletrhu odrážejí tuto změnu, která se nyní děje. „V této souvislosti jsme se záměrně vyhnuli v současnosti hojně používané- mu termínu ‚transformace‘,“ vysvětluje Heike Slottová, výkonná ředitelka veletrhů NürnbergMesse. Odkazu-
je na vizionáře Harryho Gatterera, generálního ředitele Zukunftsinstitut (futurologický institut), který napsal: „Transformace závisí na přechodech“. To znamená, že pro zvládnutí velkých obratů musíte mít strategii spousty malých kroků a „přechodů“, protože většina lidí postrádá odvahu pustit se do obrovského transformačního skoku do budoucnosti s abstraktním cílem.
Na veletrhu FACHPACK 2022 bude spousta malých i větších příkladů těchto přechodů, stejně jako infor- mace o nových možnostech – ve vý- stavních expozicích, na fórech a na speciální výstavě.
www.fachpack.de
VELETRHY / FACHPACK 2022
  FACHPACK 2022:
Malými kroky k zásadní změně
V termínu od 27. do 29. září letošního roku se opět sejde obalová branže v Norimberku na veletrhu FACHPACK. Tento veletrh netřeba představovat, zahrnuje vše, co se týká obalů, procesů a technologií.
    42 PACKAGING 1/2022

   40   41   42   43   44