Page 41 - Packaging 1/2022
P. 41

VELETRHY / ICE, CCE A INPRINT
    po každé prezentaci bude prostor pro otázky a odpovědi. Program otevřených seminářů v CCE Inter- national pokrývá nejnovější trendy a témata ve výrobě a zpracování hladké a vlnité lepenky.
Důležité informace pro návštěvníky
Vstupenky na ICE Europe, CCE Inter- national a InPrint Munich 2022 jsou nyní k dispozici v online obchodě: on- line ticket shop. Jednodenní vstupen- ky jsou k dispozici za 26 eur on-line a 40 eur na místě, permanentky jsou k dispozici za 36 eur on-line a 52 eur na místě.
Vstupenky umožňují přístup na spo- lečně pořádané akce.
Všechny tři události budou otevřeny: úterý 15. března od 9 do 17 hod. středa 16. března od 9 do 17 hod. čtvrtek 17. března od 9 do 16 hod.
ICE Europe
ICE Europe, mezinárodní výstava pro zpracování papíru, filmů a fólií, je přední světová výstava pro zpra- cování flexibilních materiálů pro tisk v úzké dráze, jako je papír, fólie, netkané textilie.
CCE International
CCE International je evropskou událostí pro průmysl vlnité a hladké skládačkové lepenky, která pokrývá celý dodavatelský řetězec ve výrobě
a zpracování papíru a lepenky. Výstava oslovuje nákupčí a uživatele technolo- gií z průmyslu vlnité i hladké lepenky a jejich cílové trhy, jako jsou výrobci
a zpracovatelé kartonů a krabic, doda- vatelé dutinek a rohů, návrháři obalů, manažeři závodů a vedoucí organizací.
InPrint Mnichov
InPrint Munich je vlajkovou lodí Evropy velmi úspěšné značky InPrint pro vzni- kající komunitu tiskových profesionálů a výrobců, kteří chtějí maximalizovat nový obchodní potenciál pro tiskové aplikace v sektoru průmyslové výroby.
Aktuální informace
www.ice-x.com/europe www.cce-international.com www.inprintmunich.com
   Probarvěte svůj život našimi barvami a budete veselejší
Orientální zboží s příběhem
Naše zboží je jedinečné. Nemáme tisíce naprosto stejných šperků nebo stejné módní doplňky. A ani je mít nechceme. Rádi bychom si zachovali unikátnost.
Peníze, které utržíme, dostanou lidé, kteří věci přímo vyrábějí nebo jsou prvními distributory, čímž podporujeme výrobce například z Nepálu, Tibetu, Thajska, Vietnamu atd.
Naším cílem není pouze prodávat zboží, které k vám putuje zdaleka, ale přinášet vám rovněž příběhy z míst, které naše zahraniční spojky navštívily.
              

   39   40   41   42   43