Page 40 - Packaging 1/2022
P. 40

Návštěvníky těchto zná- mých mnichovských veletržních akcí čeká opět silné představení a doplní je komplexní doprovodný program.
Po povinné covidové přestávce v roce 2021 jsou přípravy na souběžné vele- tržní akce pro papír, tisk a zpracování v plném proudu. Organizátor veletrhů Mack-Brooks Exhibitions ujišťuje, že výstavu od 15. do 17. března 2022
na výstavišti v Mnichově uspořádá. Registrace návštěvníků je již zahájena. „Konečně mohou naše živé akce pokračovat ve své klíčové roli při sbližování globálního zpracovatelského, papírenského a tiskového průmyslu. Již nyní je registrováno celkem 467 vystavovatelů, kteří budou prezentovat své nejnovější technologie na kombinované čisté výstavní ploše více než 13 500 m2,“ vysvětlil Patrick Herman, Event Direc- tor Converting, Paper and Print Events na Mack-Brooks Exhibitions. „Poprvé
se tyto tři veletrhy budou konat ve stejnou dobu a na stejném místě, čímž vznikne širší zážitek se zvýšenými příležitostmi a syner- giemi pro všechny odborné návštěvníky,
a to živě na ploše výstaviště. S veIetrhem
InPrint Munich pokrývajícím tiskovou technologii pro průmyslovou výrobu jsme nyní schopni nabídnout téměř komplexní přehled hodnotového řetězce,“ uzavřel Patrick Herman.
Zaměření a doprovodný program
Mezi vystavujícími společnostmi jsou:
ICE Europe – Kroenert, Kampf, Polytype, Davis Standard, Erhardt + Leimer, CMC
CCE International – Lamina System, Baysek Machiners, Solarco Machine- ry, Kolbus, Bahmüller, Emmepi, Sun Automation
InPrint Munich – XAAR, Agfa, Seiko Instruments, Inkatronic, Meteor Inkjet, Siegwerk, Afford Inks a mnoho dalších.
Návštěvníky navíc čeká bohatý a růz- norodý doprovodný program. Na ICE Europe budou nejlepší postupy, ino- vace a ukázky mimořádných úspěchů ve zpracovatelském průmyslu oceně- ny populárními cenami ICE Awards. Čtyři vítězové, vybraní profesionály
z oboru, budou představeni během oficiálního ceremoniálu v následují- cích kategoriích:
– Řešení digitálního zpracování,
– Udržitelné produkty a výrobní procesy,
– Efektivní produkční řešení,
– Speciální inovace fólií či filmů. Komplexní a specializovaný konfe- renční program na InPrint Munich nabídne aktuální pohled na vývoj trhu a inovativní projekty. Jednotli- vé prezentace se zaměří na techno- logické trendy, nové aplikace a nej- novější řešení tiskových technologií pro průmyslovou výrobu, přičemž
VELETRHY / ICE, CCE A INPRINT
  Zvýšená hygienická opatření, rozestupy, ale naživo
Ve dnech 15.–17. března 2022 se budou v Mnichově konat živě tyto veletrhy: ICE Europe, CCE International a InPrint Munich.
     40 PACKAGING 1/2022


   38   39   40   41   42