Page 30 - Packaging 1/2022
P. 30

TECHNOLOGIE / BALICÍ STROJE
    zařízení – od jednoduchých stan- dardních strojů až po plně zákaznic- ká řešení na klíč. Velmi zajímavým produktem je plně automatizovaná linka na balení müsli tyčinek. Tech- nologie dokáže řadit a rozřazovat jed- notlivé produkty, případně je správně orientovat. Kontrolu kvality zajišťuje kamerový snímací systém. Vedle za- balení tyčinky do flexibilního obalu linka disponuje i kontinuálním kar- tonovacím strojem. Z důvodu zvýšení efektivnosti je opatřena robotickým systémem a nechybí ani celá řada výkonných dopravníků (korečkové, odváděcí).
K dalším zajímavým počinům společ- nosti Mašek byla zhruba před rokem realizovaná zakázka v podobě dvou nových strojů v ultra hygienickém provedení pro holandského zákazní- ka. Oba stroje jsou vyrobeny komplet- ně v nerezu a jsou určeny pro balení vajec v nálevu do sáčků pro velkoob- chodní účely.
Více než 23 000 nainstalovaných kusů balicích strojů a linek má
v současnosti naistalována TECHNO- LOGY, s. r. o. Linky jsou určeny i pro velmi křehké či jinak komplikované produkty, jako jsou např. piškotové výrobky, čokoládové tyčinky, extrudo- vané výrobky, toustový chléb, keksy, sušenky, croissanty. U těchto potravin je balení realizováno na horizon- tálních balicích strojích systémem flow-pack. Následuje automatické skládání výrobků do multipacků
či sekundární balení multipacků
s kartonovou podložkou. Podle potřeb klienta mohou být tyto typy linek doplněny i o další komponenty, např. skládání výrobků do kartonů a jejich uzavření, etiketování a dotisk infor- mací na obal či výrobek v jakékoliv fázi balicího procesu, ev. o ovinování palet.
Při přípravě, vychystávání
i paletizaci jsou velkým pomocníkem roboty
Při zpracování masa, výrobě mléč- ných výrobků, pečiva, ovoce, zeleniny, cukrovinek, cereálií, ale i třeba ho- tových pokrmů – tam všude se dnes
v potravinářství vyskytuje robotizace. Řadu možností poskytují současné roboty od společnosti KUKA. Ty se například v procesu balení zeleniny neomezují „jen“ na vlastní vkládání produktů do obalů, eventuálně ná-
s s l le e d d n no ou u p p a a l le e t t i i z z a ac c i i . . D D o ok k á á - -
ž ž í í n n a a p p ř ř í í k k l l a a d d i i t t ř ř í íd d i it t p p a a p p r r i i k k y y
podle barvy, odkrajovat kazy
z brambor či sbírat prázdné
krabice na zeleninu. Potravinářské roboty disponují různými hmotnost- mi, paletizátory mohou být podle potřeby navrženy i do mrazírenských oblastí. Umožňují manipulace v pri- márních i sekundárních aplikacích. Pokročilá řešení, navržená na míru zákazníka, v potravinářských provozech poskytuje i další známá značka nejenom na našem trhu, společnost FANUC. Velice působivou případovou studií je vývoj a realizace řešení pro nizozemskou společnost A-ware Food Group, která se specia- lizuje na stárnutí, porcování, balení, skladování a přepravu sýra a jiných potravinářských produktů v kont- rolovaných podmínkách. V závodu
A A- -w w a a r re e v v Z Z e e e e w wo ol ld de e j js s o ou u z z r r a a l lé é k k r r u u h ho o v vé é s s ý ý r r y y k k r r á á j je e n ny y
na díly s přesností na gra- my (E-kód) sedm dní v týdnu
ve směnách 3–5 a následně baleny. To probíhá na 15 linkách, z nichž čtyři jsou vybaveny roboty. Dva roboty (potravinářské roboty FANUC M3iA/6S) nad stroji na hluboké taže- ní v nové lince ve dvou drahách balí vytvořené díly sýra. Vysokou rychlos- tí (120 kusů za minutu), aniž by sýr ponechaly chvíli v klidu, je vkládají do hluboce taženého obalu, který je následně uzavřen. Plnič obalů je stroj kompletně vyrobený firmou Robert- pack a obsahuje dva roboty FANUC M3A/6S pro plnění krabičky, zdvihač pod krabičkou, uzavírač okrajů tácku a pokládač víčka. Na konci linky samostatný robot FANUC M-710C/70 skládá krabičky na palety.
             30 PACKAGING 1/2022   28   29   30   31   32