Page 28 - Packaging 1/2022
P. 28

Balicí proces obecně zahrnuje spotřebitelské, přepravní, obchodní (skupinové), sdružené (různé výrobky ve spo- lečném obalu) a další
druhy obalů. Pokud budeme ještě dál zevšeobecňovat, pak proces balení zahrnuje zhotovení obalu (skládáním, tažením, vyfukováním apod. podle typu), následuje plnění obalu produk- tem (vkládání, stáčení, vytlačování, sypání), často za pomoci dávkování. Po naplnění se obal uzavírá, even- tuálně přebaluje. V souvislosti s bali- cím procesem však souvisí i celá řada dalších pomocných operací, např. skladování obalových prostředků, je- jich přísun a příprava, úprava včetně etiketování a mnohé další činnosti. Dalším doplněním balicích linek mohou být dopravní tratě, manipu- lační systémy, značkovací jednotky, či řídicí a bezpečnostní prvky. Z důvo- du nepřeberných množství variant
v závislosti na sortimentu a dalších požadavcích klienta, se v Packagingu můžeme po světě balicích linek jen průřezově poohlédnout po některých trendech a bohužel ho nelze popsat
v celé jeho současné komplexnosti.
Balicí linky řeší dnes problém nedostatku pracovních sil
Účel zavedení balicích linek není jen zvýšení výkonu a efektivity, ale i ma- ximální náhrada lidské činnosti a tím nejenom úspora pracovní síly (která často navíc chybí na trhu práce), ale
i minimalizace chyb či zvýšení hygi- enických standardů. Samozřejmostí
renomovaného výrobce či dodavatele linek je nejenom vyprojektování, montáž a zprovoznění technologie,
je to také záruční i pozáruční servis
a zajištění nejvhodnějších obalových materiálů. Mezi dodavatele tohoto typu patří i společnost Tart, která má ve své nabídce bohaté portfolio bali- cích linek od prověřených výrobců balicích strojů a dalších komponentů (například špičkové německé linky BVM, nebo české TMT). Vedle již výše popsaných možností sortimentu lze do sofistikované balicí linky zakom- ponovat paletizační nebo depaleti- zační roboty, ukládací, stohovací, pře- klápěcí automaty, formovače skupin, případně také označovací technologie (aplikátory etiket, technologie ink-jet apod.).
Modularita, ergonomie a výkon
Především na ergonomii, technologii, robustnost a modularitu klade důraz nová řada automatických „pakrů“ ERGON od SMI Group. Řada WP ERGON, která je primárně určena jako řešení pro skupinové obaly, zahrnuje automatické stroje na balení plastových, kovových, lepenkových
i skleněných primárních obalů
do krabic z vlnité lepenky. Stroje
na balení krabic řady WP ERGON mo- hou dosáhnout v závislosti na modelu stroje a produktu výkonu až 80 jedno- tek balení za minutu. Balicí jednotka se může lišit podle tvaru a rozměrů obalů. K obecně nejžádanějším kompletacím patří balení typu 2×3, 3×4 a 4×6. Balicí technologie dispo- nuje celou řadou zjevných i skrytých
TECHNOLOGIE / BALICÍ STROJE
  Automatické balicí linky jsou na trhu stále více žádány
Proces balení lze realizovat různě – ručně, za pomocí poloautomatických technologií či plnohodnotné automatizace, včetně zapojení robotů, progresivních inspekčních systémů, vzdálených přístupů a digitálního ovládání. I když proces balení lze dost dobře obecně popsat, většina pokročilých linek je sestavována přímo na míru produkce zákazníka. Píše Jana Žižková.
     28 PACKAGING 1/2022
   26   27   28   29   30