Page 26 - Packaging 1/2022
P. 26

DODAVATELÉ / TISK
  Další digitální single-pass rotačka RotaJET je na světě
Na trh digitálního potisku obalů dorazila všestrannost vysoce výkonného inkjetového tiskového stroje RotaJET.
 Další přední obalová společnost investuje do jednoho celosvě- tově nejvýkonnějších single-pass digitálních tiskových systémů
od Koenig & Bauer pro potisk obalů. RotaJET bude dodán letos a výroba na něm bude zahájena v roce příštím. S tímto strojem udělala Koenig & Bauer průlom v tomto segmentu. Společnost Koenig & Bauer navazuje na prodejní úspěchy RotaJETu sekto- ru tisku dekoru, kde již řada tisko- vých systémů úspěšně vyrábí. Nejvýznamnějším zákazníkem
v tomto segmentu je bezpochyby ně- mecká společnost Interprint, v jejich továrně v Arnsbergu se aktuálně rozjíždí třetí exemplář. „Proměnlivé objemy zakázek, delší opakovací délky, flexibilita designu a nové barevné kombinace jsou faktory, díky kterým
je RotaJET od Koenig & Bauer pro
naše zákazníky tak zajímavý,“ říká Robert Bierfreund, výkonný ředitel Interprint GmbH. Po zprovoznění
a náběhu nového stroje do plné pro- dukce bude Interprint vybaven pro zpracování pásu o šířce až 225 cm. Společnost pak bude moci nabízet di- gitální produkci pro všechny typické formáty požadované v oboru dekorů a může své portfolio doplnit o další novinky. „Vybudovali jsme zdaleka nejrozsáhlejší kapacitu digitálního tisku dekorů na světě. Budoucnost je digitální, ale zároveň je digitální tisk
již realitou současnosti. Naši zákaz- níci projevují neustále rostoucí zájem
o digitálně tištěné produkty,“ pokračuje Robert Bierfreund.
Celkem bylo nainstalováno nebo prodáno více než 20 průmyslových single-pass digitálních tiskových sys- témů od společnosti Koenig & Bauer, včetně HP PageWide T1190 a T1100,
s šířkou pásu od 1,38 m do 2,8 m. „Do-
stali jsme se tak téměř do všech důleži- tých tržních segmentů digitálního tisku. Náš RotaJET je světový unikát a jeden
z nejvýkonnějších systémů digitálního tisku na trhu. Jeden pohled na regály supermarketů stačí k pochopení různých možností balení. Udržitelnost, doba uvedení na trh a neustále se snižující počet výtisků s rostoucím počtem variant, to jsou požadavky našich zákazníků, které můžeme s RotaJETem oslovit,“ říká Christoph Müller, člen představen- stva Koenig & Bauer AG.
Značky, které používají nebo mají zá- jem o používání aseptických kartonů pro své potraviny a nápoje, mají nyní novou možnost tisku personalizo- vané grafiky a jedinečných kódů k vy- tvoření chytrých obalů pro zapojení spotřebitelů nebo sledovatelnost produktu. Společnost Tetra Pak do- končila ve svém závodě v americkém Dentonu (TX) instalaci svého vůbec prvního digitálního tiskového stroje.
    26 PACKAGING 1/2022
Do tiskárny Interprint přibude brzy další digitální Rotajet

   24   25   26   27   28