Page 29 - Packaging 1/2022
P. 29

  Recyklace, Papír
& Obaly
     
Tobias Mohr
+49 172-562 973 9 tobias.mohr@monowell.de
    
 
+420 775 98 98 21

 www.palm.info
  TECHNOLOGIE / BALICÍ STROJE
   výhod, které klient v průběhu balení určitě ocení. Benefitem ergonomic- ké konstrukce jsou zaoblené profily ochranných krytů, které umožňují umístit motory na vnější straně,
což významně usnadňuje přístup operátora linky při provádění údržby. Dalším plusem je, že jsou všechny baličky obalů WP ERGON vybaveny elektronickým systémem seskupo- vání či ručním přepínáním formátu a systémem „Easy-Load“ pro automa- tické plnění prázdného zásobníku. Kapacitu zásobníku produktů lze zvýšit i pomocí modulárních rozšiřo- vacích jednotek.
Zhruba před půl rokem představila na našem trhu společnost Techno- pack systém SIDE LOAD v podobě WPS 600R-K (výrobce SMIPACK S.p.A.), kde jsou nápojové plechovky o objemu 33 cl skupinově baleny
do kartonových multipacků. Hlavní výhodou nového modelu stroje WPS 600R-K je použití předlepeného kartonu namísto tradičního plochého provedení pro balení okolo skupiny
výrobků. Použití obvodově předle- pených kartonů je tedy pro využití tohoto stroje nutným předpokladem. Předlepené kartony jsou umístěné
v zásobníku. Stroj bere jeden karton po druhém pomocí savek. Při přesu- nu ze zásobníku na pracovní plochu savkový systém pak karton otevře. Předformátovaná skupina výrobků se následně pomocí motorizovaného zasouvacího zařízení se dvěma osami posune směrem dovnitř kartonu, vytvoří se tak formát balení nasta- vený na ovládacím panelu balicího stroje. Po vložení výrobků do kartonu systém nadávkuje lepidlo na boční chlopně a založí je, tím je krabice do- končena. Díky použití předlepených kartonů probíhá celý proces balení efektivněji a rychleji než u tradičního řešení se systémem obalení kartonu okolo skupiny výrobků.
Zabalit i tu nejnáročnější potravinu? Žádný problém.
Výrobní program firmy Viking Mašek zahrnuje široké portfolio balicích
 















































































   27   28   29   30   31