Hospodářský rok 2023: THIMM čelí výzvám náročného trhu

Pokles celkové ekonomické produkce v roce 2023 měl dopad i na průmysl vlnité lepenky: Růst obratu z předchozích let, který byl dán koronavirovou krizí a silnými prodeji v oblasti e-commerce, nepokračoval. V tomto sektoru se naopak projevilo zvýšení úrokových sazeb, útlum nákupu způsobený inflací a volatilní vývoj nákladů na suroviny a energie.

Společnost THIMM uzavřela hospodářský rok s obratem 560 mil. €. Po očištění o jednorázové vlivy z prodeje divize průmyslového zboží v roce 2022 činil meziroční pokles 8,5 %, což znamená, že společnost THIMM uzavřela rok lépe, než je průměr v celém odvětví, který podle údajů VDW (německý Svaz průmyslu vlnité lepenky) činil 13,8 %. Na trhu jako celku je nižší odbyt částečně způsoben poklesem objemu a cen výrobků. EBITDAR společnosti THIMM vzrostl v hospodářském roce 2023 oproti předchozímu roku o tři procenta. Podíl vlastního kapitálu je se 46,3 % (předchozí rok: 49,2 %) nadále výrazně nad průměrem společnosti za poslední roky. K 31. 12. 2023 zaměstnávala společnost THIMM 2 448 zaměstnanců, z toho téměř 100 učňů.

„Minulý rok nám přinesl různé výzvy,“ říká generální ředitel Kornelius Thimm. „I my jsme zaznamenali pokles objemu prodeje na trhu. Na výsledku naší společnosti se zároveň projevilo zvýšení nákladů v důsledku růstu úrokových sazeb a v energetice, dynamický vývoj cen v oblasti surovin a rozsáhlé investice.“

 

Investice do budoucnosti

Navzdory přetrvávající volatilitě trhu investoval rodinný podnik v roce 2023 do rozšíření svých závodů celkem 70 mil. €. Společnost THIMM tak i v náročném roce vytvářela základ pro další růst podniku. Realizované investice navíc představovaly dosud největší roční objem investic v historii společnosti. Kromě rozšíření a modernizace německých poboček směřovaly investice také do závodů v Polsku a Rumunsku.

Kornelius Thimm: „Pozitivní vývoj našich závodů na východoevropském trhu jsme zaznamenali již v roce 2023 a i v tomto roce zde očekáváme další růst. Zároveň předpokládáme, že obecná dynamika trhu bude mít setrvalý trend. Abychom byli připraveni na budoucnost, cíleně jsme investovali do růstu, digitalizace a výkonnosti naší společnosti.“

Největší jednotlivou investicí v celkové výši 20 mil. € byl nový digitální tiskový stroj v závodě Alzey (Porýní-Falc). Společnost THIMM důsledně rozvíjí digitální tisk a buduje další tiskové kapacity, čímž vysílá jasný signál směrem k digitalizaci: „Chceme digitalizovat a propojit celý dodavatelský řetězec od výroby obalů až po zážitek z rozbalování u koncového zákazníka. Kromě vlastních výhod obalů tak chceme našim zákazníkům nabídnout také skutečnou přidanou hodnotu. Kromě toho je naším cílem vyrábět ještě flexibilněji, rychleji a udržitelněji. To vše nám umožňuje digitální tisk,“ zdůrazňuje Kornelius Thimm.

 

Pozitivní znamení pro udržitelné obaly z vlnité lepenky

Společnost THIMM i celý průmysl vlnité lepenky se v roce 2023 intenzivně zabývaly návrhem nového evropského nařízení o obalech a obalovém odpadu (Packaging and Packaging Waste Regulation, PPWR).

Společnost THIMM byla aktivní i v oblasti udržitelnosti. „Tím, že jsme provedli změny u papíru, druhů a gramáží, jsme snížili složitost a optimalizovali tak naše portfolio surového papíru. Pro naše zákazníky to znamená stejný nebo lepší výkon při menší spotřebě materiálu a pozitivní vliv na udržitelnost,“ vysvětluje Kornelius Thimm.

Aby společnost THIMM zvýšila udržitelnost svých výrobních procesů i svých výrobků, na podzim 2023 podepsala závazek k iniciativě SBTi (Science Based Targets Initiative), čímž se nejen k této iniciativě připojila, ale také se zavázala k ambiciózním klimatickým cílům. „Pro rok 2024 jsme si dali za úkol tyto cíle vypracovat. Následně pak budou v rámci iniciativy vyhodnoceny. Přepočítali jsme také uhlíkovou stopu společnosti a připravíme aktualizaci klíčových údajů pro zprávu o udržitelnosti.“

 

Výhled

V aktuálním hospodářském roce 2024 je celková ekonomická situace v odvětví vlnité lepenky zatím napjatá. Další výzvy představují rostoucí ceny surového papíru pro výrobu vlnité lepenky a nízká dostupnost, a to zejména starého papíru. „Tento vývoj sledujeme a vyvozujeme z něj vhodná opatření. Chceme najít nejlepší řešení pro naše zákazníky i naši společnost,“ přibližuje vývoj Kornelius Thimm. Přestože se v první polovině roku očekává obecná hospodářská stagnace, pomalu dochází k hospodářskému obratu. „Ohledně druhé poloviny roku zůstáváme opatrně optimističtí a očekáváme, že situace na trhu se v nadcházejících měsících zlepší a ekonomika se celkově stabilizuje,“ uzavírá Kornelius Thimm. „Rok 2024 je pro náš rodinný podnik celkově výjimečný, protože si připomínáme 75 let od jeho založení.“

 

Společnost THIMM je významným poskytovatelem řešení pro obaly a distribuci zboží. Portfolio udržitelných řešení zahrnuje přepravní a prodejní obaly z vlnité lepenky, kvalitní prodejní stojany (displeje) a tiskové produkty pro další průmyslové zpracování. Společnost důsledně investuje do rozvoje tržního zastoupení a inovativních technologií pro příští generaci. V současné době zaměstnává přibližně 2400 zaměstnanců ve 12 závodech v Německu, Francii, Polsku, Rumunsku a Česku a v roce 2023 dosáhla ročního obratu zhruba 560 milionů eur.