Britský Co-op nasazuje atrapy obalů ve větším měřítku

Britský Coop je jedno z největších spotřebních družstev na světě v potravinářství, pohřebních, pojišťovacích a právních službách. „Vlastní“ ho 5 mil. členů, spravuje přes 2 400 obchodů s potravinami a dodává výrobky do více než 5 000 dalších, včetně těch provozovaných nezávislými družstevními společnostmi a jeho velkoobchodním podnikem Nisa Retail. Zaměstnává téměř 60 000 osob, roční obrat má přes 11 mld. £.

Vloni v září dále rozšířil používání prázdných atrap obalů na hodnotné výrobky, např. kávu, luxusní čokolády, prací prášky a gely, na které se často zaměřují zloději a pak je přeprodávají. Za skutečný výrobek vymění nakupující atrapu až u pokladny. Co-op je dříve používal v omezeném počtu obchodů, nicméně očekává, že se postupně stanou „mnohem známějším prvkem“.

V posledních letech Co-op investoval do bezpečnostních opatření přes 200 mil. £ (na prodejnu je to čtyřnásobek průměru v oboru). Vedle atrap mezi nimi jsou interaktivní a dálkově ovládané průmyslové kamery; kamery nošené na oblečení, které po stisknutí tlačítka posílají audio- a videozáznam v reálném čase do bezpečnostního centra; sluchátka pro pracovníky v první linii; hlídači v civilu i v uniformě, někteří dokonce speciálně takticky vycvičení; značkovací barvivo Smartwater; GPS sledování; více zabezpečené pokladny; nemluvě o samoobslužných pokladnách sledovaných umělou inteligencí a o zamykání regálů s alkoholem.

Atrapy mají pomoci zabránit hromadným krádežím v obchodech – v nejhorších případech popisovaných až jako „rabování“. Zprávy z oboru ukazují, že skoro dvě třetiny (63 %) zločinů páchají recidivisté, závislí na drogách nebo alkoholu, a místní organizované zločinecké gangy. Co-op varoval, že úroveň „zločinnosti bez následků“ je neudržitelná a někde už prostě obchody nebudou, protože policie často nevěnuje zločinům spáchaným v prodejnách pozornost. Na dotaz podle zákona o svobodném přístupu k informacím se zjistilo, že nereaguje v průměru na 71 % hlášení. Kate McCrae Grahamová, provozní ředitelka, Co-op: „Nejde o čin bez obětí, jak mohou dosvědčit moji kolegové, kteří byli napadeni slovně, ale i nožem či injekční stříkačkou. I když děláme vše, co je v našich silách, potřebujeme také, aby svou roli sehrála i policie. Příliš často na zoufalé volání našich pracovníků nereaguje a zločinci se v komunitě pohybují beze strachu z následků.“

V roce 2023 Co-op zaznamenal rekordní úroveň zločinnosti: 336 270 případů krádeží, napadení, násilí a antisociálního chování (téměř 1 000 denně, +44 % meziročně), z toho 41 875 případů antisociálního chování a verbálního napadení (+37 % meziročně); přes 1 325 fyzických útoků na personál (tři nebo čtyři denně, +34 % meziročně). Ve spolupráci s bezpečnostní agenturou Mitie jeho hlídači v civilu zadrželi 3 361 pachatelů. V listopadu a prosinci po zavedení „akčního plánu proti maloobchodní kriminalitě“ se začalo blýskat na lepší časy, ale dva z pěti (38 %) zadržených pachatelů stejně odkráčeli bez zásahu policie. Předtím policie nekonala ve skoro čtyřech pětinách (79 %) případů. Co-op také upozorňuje na intenzivní trh s kradeným zbožím, jež přeprodávají třeba malé místní podniky nebo stále populárnější on-line tržiště.

V únoru zveřejnil zprávu, kterou pro něj sepsala profesorka kriminologie na City, University of London Emmeline Taylorová. Pro lepší spolupráci mezi obchodníky, policií a širším systémem trestní justice sestavila 10bodový plán: 1. samostatný trestný čin útoku na prodavače; 2. zrušení paragrafu, který stanovuje minimální trestnou výši škody na 200 £ souhrnně; 3. regulace elektronického obchodu a on-line tržišť; 4. policejní a kriminální komisaři do svých plánů zahrnou strategii proti kriminalitě v maloobchodu; 5. zahrnutí měřitelných KPI do „akčního plánu proti maloobchodní kriminalitě“; 6. zavedení identifikace obchodu jako místa činu v Národní policejní databázi a systémech řízení případů trestního práva; 7. kampaň proti trhu s kradeným zbožím; 8. zavedení soudů specializovaných na kriminalitu v obchodech; 9. presumpce proti trestům odnětí svobody kratším než šest měsíců; 10. ustavení nezávislé poradní/dozorčí komise.

Co-op apeloval na členy parlamentu, aby podpořili novelu zákona o trestním soudnictví, aby se k prodavačům neobraceli zády a poskytli jim zákonnou ochranu, kterou si zaslouží. Jestliže odhadem 70 % krádeží páchají uživatelé drog kategorie A (kokain ad.), jejich chování je nepředvídatelné, zoufalé a potenciálně násilné. Zpráva uvádí, že účinné potírání této skupiny pachatelů bude mít výrazný vliv na zločinnost a tím pádem i na společnost. E. Taylorová: „Moje zpráva ukazuje, že zločin v maloobchodu způsobuje vážné škody personálu, fyzické i duševní. Policie Anglie a Walesu ztratila kontrolu nad rozsahem a závažností majetkové trestné činnosti a naopak obchodníci ztratili důvěru v ni a v širší systém.“

V dubnu Co-op přivítal plány britské vlády ohledně zločinnosti v obchodech: recidivisty posílat do vězení až na šest měsíců; udělovat neomezené pokuty; zakazovat jim vstup tam, kde spáchali čin/přestupek; definovat útok na pracovníka prodejny jako samostatný trestný čin. Bude založen nový specializovaný policejní tým, aby shromažďoval informace o organizovaných ganzích, financovaný prostřednictvím iniciativy Pegasus, prvního partnerství svého druhu mezi obchodníky a policií, podporovaného 14 z největších britských řetězců, neziskovou informační databází National Business Crime Solutions a ministerstvem vnitra. Iniciativa by měla radikálně zlepšit způsob, jak sdílet informace mezi obchodníky a policií k identifikaci více pachatelů.