Zpráva potvrzuje nedostatek inovací v obalářství

Nadnárodní dodavatel zkušebních a měřicích aparátů pro obaly a materiály Industrial Physics si objednal celosvětový průzkum mezi odborníky na balení potravin a nápojů, který zjišťoval rozsah inovací v oboru a to, jak je ovlivňuje interní provoz.

Pro loňskou zprávu „Unpacking Innovation in 2023 – obstacles and opportunities“ bylo dotazováno 284 těch, kdo rozhodují o výrobě obalů v oblasti spotřebního zboží, potravin a nápojů, zdravotnického a farmaceutického průmyslu. Účelem bylo odhalit reálné překážky, příležitosti a komplikace výroby, které přicházejí s novými nápady na obaly, což odhalilo důležité poznatky kolem kvality a bezpečnosti, omezování nákladů, vlastností materiálů, zkušebních norem, mezer ve znalostech ad. Podle zprávy si 96 % dotázaných myslelo, že inovace obalů jsou důležité. A jak nové nápady ovlivňují výrobu? 58 % respondentů věří, že nejvíce potenciálu k prozkoumání nových obalových materiálů nabízejí organicky rozložitelné plasty. Jako největší příležitosti pro inovace obalů uváděli volbu materiálu (71 %), dostupnou techniku (58 %) a snižování hmotnosti (48 %). Primární motivací 70 % výrobců k inovacím je zajistit kvalitu obalu, 57 % se soustředí na redukci odpadu. Podle 71 % jsou podstatným problémem zkušební normy. 53 % věří, že nové materiály se vyvíjejí rychleji než standardizace. Toby Lane, manažer pro výrobky a jejich využití, Industrial Physics: „Vývoj zkušebních norem zabere více času než vývoj nových materiálů, ale to také vytváří nesnáze a zmatky. Spousta těchto nových materiálů připomínajících plasty kombinuje škálu různých surovin, takže není úplně jasné, jestli je organický materiál chemicky vyroben, anebo jde o kompozit – to smazává hranice mezi tím, jak s nimi zacházet z hlediska standardizace.“

Letošní zpráva „Innovation in Food and Beverage Packaging: Unwrapping the Internal Environment“ však konstatuje, že o inovacích se víc mluví, než se skutečně dělá. Jen méně než čtvrtina (24 %) společností v současnosti zaujímá inovativní přístup. Víc než jeden z pěti (22 %) odborníků na obaly řekl, že u nich ve firmě obvykle nerozvíjejí nové nápady, a podle poloviny (49 %) bývá v procesu inovací zapojeno příliš mnoho týmů, což postup zpomaluje. 35 % odborníků používajících organické materiály prý cítí, že nemají dostatečnou odbornost pro usnadnění růstu a inovací ve svém podniku. A jak si jejich byznys vedl v posledních pěti letech? Téměř polovina (47 %) firem musela propouštět, a to více v USA (58 %) proti průměru v Evropě (44 %) a v Asii (45 %). Podíl se liší podle zpracovávaného materiálu – nejhorší je to tam, kde pracují s papírem (62 %).

Steve Davis, ředitel produktového managementu, Industrial Physics: „Celkově tu poměrně chybějí mechanismy, schopnosti a směrování. Obalové společnosti chápou, jak významné zdroje a investice většina inovačních příležitostí vyžaduje, tudíž rozhodování o nich není rychlé ani snadné. Mnohé společnosti v obalářství fungují po desetiletí a v současnosti nemají kapacity, aby rozvíjely nové nápady, jestliže mají udržovat svůj běžný objem produkce, který již uspokojuje ustálenou poptávku. Společnosti, které chtějí inovovat, narážejí na vnitřní bariéry. Teď, když mají rozpočty extrémně napjaté a propouštějí, jestliže nemohou garantovat návratnost investice, prostě neexistuje ospravedlnění pro alokaci zdrojů do inovací. S přetrvávajícími turbulencemi a vnitřními i vnějšími faktory, které přispívají k nejistotě, organizace potřebují více podpory než dříve, aby zůstaly odolné, a vyhodnocují příležitosti pro inovace tak, aby neohrozily kvalitu nebo bezpečnost svých výrobků. 41 % z nich říká, že plánují zaujmout inovativní přístup v dalších třech letech. Společnosti by měly začít plánovat dopředu a vyhodnotit svůj interní provoz, aby o inovacích rozhodovaly pečlivě a uvážlivě, protože tyto změny nelze provést přes noc.“