V potravinářských obalech se nacházejí neschválené PFAS

Výzkum provedený vědci ze švýcarské nadace Food Packaging Forum a publikovaný v žurnálu Environmental Science & Technology odhalil, že 90 % PFAS (perfluorované a polyfluorované alkylové látky), které se nacházejí v potravinářských a nápojových obalech, není pro toto použití schváleno ani zahrnuto do žádného legislativního ani oborového rejstříku, používaného v chemické výrobě. Relevantní údaje o rizicích jsou v Toxicological Priority Indexu dostupné jenom pro 57 % PFAS detekovaných v těchto obalech.

Vědci systematicky zmapovali důkazy o PFAS v migrujících látkách a extraktech z materiálů pro kontakt s potravinami na základě databáze FCCmigex, spravované touto nadací. V různých materiálech, včetně (natíraného) papíru, plastových obalů, hliníkové fólie a lakovaného kovu, identifikovali 68 PFAS. 87 % z nich náleží k perfluorkarboxylovým kyselinám a na fluortelomerech založených směsích, což dokazuje, že perfluoralkylové kyseliny s dlouhým řetězcem se tu stále vyskytují, navzdory rokům celosvětové snahy o jejich omezení. Navíc tým zjistil nesoulad mezi skutečným stavem, databázemi PFAS, které uvádějí výrobci obalů, a těmi, které regulační orgány (včetně FDA) schválily pro potravinářské obaly. Těch je známo asi 140, ale z oněch 68 nalezených ve studii bylo na seznamu jen sedm, použití ostatních 61 pro tyto účely je zakázáno.

Vědci tvrdí, že nevědí, proč tam jsou. Birgit Geueková, Food Packaging Forum, spoluautorka studie: „Je velmi těžké vysvětlit, odkud pocházejí.“ David Andrews, chemik a toxikolog, který se na studii nepodílel, usuzuje, že se třeba během výroby schválených chemikálií objevily neznámé nečistoty anebo že schválené PFAS se časem rozkládají. Tato třída chemikálií totiž obsahuje mnoho molekul s dlouhým řetězcem a ty se rozkládají na další, jiné typy PFAS s kratšími řetězci.

Andrews a Geueková říkají, že přítomnost neznámých PFAS v potravinářských obalech je dobrý důvod regulovat tyto chemikálie jako jednu třídu. Výzkum posílil volání po plošném zákazu PFAS, jichž existuje kolem 13 000. Údaje a mezery ve znalostech nyní ukazují, že nebezpečí pro spotřebitele může být mnohem větší, než se dosud myslelo. Vzhledem k tomu, že škodlivost se prokázala jen u některých typů PFAS, někteří argumentují, že restrikce by se měly aplikovat jen na ty vyzkoušené a prokazatelně škodlivé. Jonatan Kleimark, chemik a poradce, ChemSec, řekl serveru Packaging Insights: „Asi to budeme muset opakovat donekonečna: PFAS jsou všude. V současné situaci je nemožné se kontaminaci PFAS vyhnout a v kombinaci s jejich persistencí je to skutečně katastrofa. Zkoušeli jsme zakázat některé typy PFAS, ale regulovat látky, které mají podobné vlastnosti, jednu po druhé, je velice neefektivní – a přivedlo nás to do dnešní situace. Potřebujeme jiný přístup, kdy budeme regulovat tyto látky jako skupinu, aby mnohem obtížněji docházelo k politováníhodným náhradám. A je třeba zdůraznit, že zákaz PFAS navrhovaný v EU není plošný; existují výjimky pro použití, kde dnes nemají alternativu, takže je to rozumná cesta k redukci vystavení těmto chemikáliím.“ K nalezení údajů o rizicích zbývajících 43 % PFAS, jež studie detekovala v obalech, Kleimark říká, že legislativci nemají ani čas, ani peníze čekat na výsledky: „Shromáždit data pro jednu každou z nich by jen zabíralo čas, stálo obří částky a bylo výjimečně neefektivní. S navrhovaným zákazem získáme také předpověditelnost pro obor, což je, myslím si, velmi pozitivní.“ Mimoto vymáhání účinnosti zákazu je problematické, jelikož omezení se vztahuje také na dovážené zboží.

Více k tématu:

Změkčovadla v obalech potravin a nápojů způsobí v USA ročně 56 000 předčasných porodů

PFAS představují dlouhodobá zdravotní rizika „dlouho před narozením“