Příkladná spolupráce: ENGEL – škola – zákazník

V polovině dubna navštívili vybraní žáci SOU Svitavy a zástupci firmy PLASTEX s.r.o. výrobní závody firmy ENGEL v Kaplici, v rakouském Schwertbergu a St. Valentinu.

Jednalo se o studenty maturitních oborů mechanik plastikář a mechanik seřizovač za účelem prohloubení výuky odborného výcviku.

Firma PLASTEX s.r.o. z Vítějevsi je 100% zákazník ENGEL, který na našich vstřikovacích strojích vyrábí hlavně pro automobilový a elektrotechnický průmysl. Jednateli Romanu Šejnohovi patří velký dík za sponzorování této cesty i za jeho osobní účast na této exkurzi spolu se dvěma techniky.

Ve všech třech závodech jsme zhlédli kompletní technologie výroby a navštívili i tamní učňovská střediska. Velikost strojů vyráběných v závodu ENGEL St. Valentin všem vyrazila dech.

Dle ohlasů všech zúčastněných byla tato akce přínosem a dovolím si na závěr citovat Romana Šejnohu: „Jsem přesvědčen, že není nic lepšího než na vlastní oči vidět zcela mimořádný, ve všech ohledech špičkový výrobní provoz. Osobně už jsem měl tu možnost vícekrát, především při přejímce nových strojů, ale vždycky je to zážitek.“

Ing. Miloš Kmoníček, ENGEL CZ s.r.o.

ENGEL Schwertberg