Módní značky pomalu směřují k udržitelnému balení

Britský dodavatel polymerových materiálů Aquapak Polymers provedl průzkum mezi řediteli z představenstev a vedoucími pracovníky módních značek a obchodů ve Velké Británii, USA a Austrálii, přičemž zjistil, že většina (83 %) už používání udržitelných obalů zavedla. Zpráva „Budoucnost balení v módním průmyslu“, zkoumající trendy trvalé udržitelnosti, byla publikována souběžně se zakončením akce London Fashion Week, kde se také odehrálo mnoho ekologických iniciativ.

Na dotaz, jak by hodnotili soustředění své společnosti na udržitelné balení v současnosti, 45 % odpovědělo, že používají jen udržitelné materiály. 38 % je prý začalo používat, ale je tu prostor ke zlepšení. Nicméně 14 % říká, že podnik se na ně zaměřuje jen málo, a podle 3 % nejsou prioritou.

Na otázku, které udržitelné materiály v současnosti používají, dvě třetiny řekly, že bioplasty (ze zdrojů jako škrob, oleje, štěpka nebo piliny). Přes polovinu (57 %) prý používá lepenku, 52 % vícemateriálové kombinace jako papír/plast a 48 % nové polymery, které nabízejí stejné vlastnosti jako plasty, ale bez poškozování životního prostředí.

Na dotaz, jak dobrá si myslí, že v použití udržitelného balení bude jejich společnosti během tří let, 15 % řeklo, že vynikající, 76 % dobrá a 9 % průměrná. Průzkum ukázal, že jako náhradu plastů bude v následujících třech letech 71 % módních značek a obchodů nejpravděpodobněji používat lepenku, následovanou novými polymery (69 %) a multimateriály (57 %).

Mark Lapping, CEO, Aquapak: „Naše studie ukazuje, že módní značky a obchody o udržitelném balení jednají. Už zkoumají různé druhy materiálů k náhradě plastů s posunem k lepence a novým polymerům, jež poskytují ochranu oděvům a zboží, ale bez ekologických problémů spojovaných s konvenčními plasty.“

Více k tématu:

Omezení plastů v obalech jako součást strategie udržitelnosti módního průmyslu