Znečištění plastem z cigaretových nedopalků a obalů stojí ročně 26 mld. $

Cigaretové filtry jsou nejběžnější položkou ve smetí na naší planetě – a vyrábějí se z jednorázových plastů. Průměrná hmotnost jednoho je 3,4 g, obal standardního balíčku 20 cigaret váží 19 g. Datová analýza „Odpovědnost tabákového průmyslu za znečištění moří“, publikovaná v listopadu v žurnálu Tobacco Control a financovaná organizací Bloomberg Philanthropies, odhaluje, že náklady na plastové znečištění z cigaretových nedopalků a obalů dosahují odhadem 26 mld. $ každý rok, při zohlednění inflace celkem 186 mld. $ za dekádu. Období deseti let bylo pro výpočet použito, protože tak dlouho trvá, než se nedopalek rozloží. Z oněch 26 mld. připadá 20,7 mld. na škody na mořském ekosystému a 5 mld. na nakládání s odpady. Badatelé zdůrazňují, že bez ohledu na relativně malý ekonomický vliv v porovnání s celým tabákovým průmyslem nelze ekologické náklady bagatelizovat, protože jsou kumulativní a preventabilní.

Studie se zabývala znečištěním vyvolaným tabákovými výrobky, obzvlášť cigaretovými filtry, které i přes boj proti jednorázovým plastům zůstávají často přehlíženy. Údaje pocházejí z různých veřejných zdrojů, včetně Světové banky, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Tobacco Atlasu a Světového fondu na ochranu přírody (WWF). Autorka studie Deborah Syová, vedoucí pro globální veřejnou politiku a strategii, globální centrum pro dobrou správu věcí veřejných, Tobacco Control, řekla serveru Packaging Insights: „Zjednodušeně, vzorec je násobek odhadované celkové hmotnosti plastových cigaretových filtrů a obalů, které uniknou do oceánu, na základě spotřeby cigaret od Světové banky spolu s odhady na výdaji za nakládání s odpady a odhady ztrát ekosystému na tunu plastového odpadu, jež poskytl WWF.“ Náklady berou do úvahy ztráty v rybolovu, turismu, rekreaci apod. kvůli plastu v oceánech.

Jedná se navíc o konzervativní odhad, jelikož nezohledňuje toxické kovy a chemikálie v nedopalcích, čímž jsou mnohem nebezpečnější než plastové odpady. D. Syová: „Obsah chemikálií a těžkých kovů rychle zabíjí mnoho ryb a mikroorganismů, ale na to neexistují dostatečná data. Proto považujeme odhad za nízký a z hlediska zásady, že znečišťovatel platí, je to ta nejnižší částka, kterou by měl producent tabáku zaplatit.“

Studie odhaluje, že znečištění nedopalky je pravděpodobně nejhorší v nízko- a středněpříjmových zemích. Nejvyšší náklady pravděpodobně ponesou země jako Čína, Indonésie, Japonsko, Bangladéš a Filipíny. V různých státech se zvažuje přesun odpovědnosti za náklady na úklid na tabákový průmysl: Kanada od srpna vyžaduje zdravotní varování na každé jednotlivé cigaretě. Španělsko přesouvá náklady na úklid na tabákové společnosti. Uvažuje o tom Francie, Velká Británie, EU i USA. D. Syová: „Konkrétní odhad pomůže definovat potenciální minimální ekologickou daň z tabáku, která je rovněž v souladu s daňovými a cenovými opatřeními s cílem odradit od kouření a řešit odpovědnost za tabák.“