Stora Enso sníží stavy o dalších 1 000 zaměstnanců

Stora Enso referovala o „historicky nízkých výsledcích“ – tržby za IV. Q 2023 byly 2,17 mld. eur (minus 24,1 % meziročně) a tržby za celý loňský rok 9,4 mld. eur (minus 19,6 % meziročně) – a zdůraznila pokračující nízkou poptávku, ceny a objemy v divizích obalových materiálů a dřevařských výrobků. Na jednu stranu se ve IV. Q všechny proměnné náklady vyjma na dřevo zmírnily a podle zprávy by trend měl zůstat v I. Q stabilní, ale existuje potenciál budoucího nárůstu nákladů, protože přetrvávají problémy s přepravou kvůli konfliktu v Rudém moři. Společnost na letošek předpovídá stále nejisté tržní podmínky s tím, že výsledky I. Q pravděpodobně nevykážou významná zlepšení. Nicméně je tu možnost zlepšení pramenící ze snižování zásob u zákazníků, nižší inflace a rostoucích cen buničiny.

Kvůli stále slabému a nejistému tržnímu prostředí plánuje Stora Enso zahájit nový program na vylepšení zisků, zaměřený na zvýšení ročního provozního EBIT o 80 mil. eur. Program by ovšem mohl přinést snížení počtu zaměstnanců asi o 1 000, ale nemělo by dojít k uzavření žádného závodu. Měl by zlepšit dlouhodobou konkurenceschopnost společnosti soustředěním se na hlavní podnikatelskou činnost, která může pomoci skupinové strategii podpořené decentralizovaným provozním modelem. Většina úspor by se mohla projevit v roce 2025 a větší část propouštění se plánuje na I. pol. 2024. Snižování počtu zaměstnanců, vylepšení hospodárnosti a synergické příležitosti by mohly ovlivnit všechny divize a funkce skupiny v závislosti na jejich relativní velikosti. Vyjednávání o změnách v každé zemi začne, jakmile pro ni budou rozpracovány konkrétní plány, a žádné rozhodnutí nebude učiněno dříve, dokud jednání podle místních předpisů nebudou uzavřena.

Hans Sohlström, předseda a CEO, Stora Enso, od října 2023 nástupce Anniky Breskyové: „Ačkoli obtížný, tento plán je nezbytný k zajištění našeho dlouhodobého úspěchu a konkurenceschopnosti. Vloni jsme dokončili program restrukturalizace (zahájený v červnu 2023; výsledkem bylo vylepšení ročního provozního EBIT o 110 mil. eur a propuštění 1 150 zaměstnanců, pozn. red.), který vedl k identifikaci synergických příležitostí, na které plánujeme reagovat naší novou iniciativou k vylepšení zisku. Slabost v makroekonomickém a geopolitickém prostředí přetrvává a musíme se soustředit na hlavní podnikatelské aktivity, které odpovídají naší strategii. Tímto programem posílíme své zaměření na ziskovost a staneme se mnohem konkurenceschopnější a odolnější vůči nejistotám trhu.“

Sídlo společnosti v Helsinkách