Amcor nejspíš propustí 2 000 lidí

Čistý zisk Amcoru, největšího obalářského podniku na světě, se v I. pol. jeho fiskálního roku propadl o téměř 60 % z 691 na 286 mil. $ oproti stejnému období roku předchozího, objemy o 10 % a čisté tržby o 9 % z 7,35 na 6,69 mld. $ za stejné období. EBITDA za pololetí klesl o 8 % a EBIT o 10 %. Tržby divize měkkých obalů spadly o 10 % na 5 mld. $ a u tuhých obalů o 7 % na 1,66 mld. $. Propad zasáhl všechny oblasti použití měkkých obalů – zdravotnictví, masné výrobky a nápoje – a zdá se, že se spotřebitelé uchylují k pochutinám, cukrovinkám a ochucovadlům. Mezi tuhými obaly se pokles významně dotkl nápojů. Vedení společnosti to připisuje změně chování severoamerických zákazníků, kteří upřednostňují výhodná 24kusová balení plechovek nealko nápojů před jednotlivými PET lahvemi, částečně kvůli ekologické uvědomělosti a částečně kvůli tlaku životních nákladů. U měkkých obalů jde hlavně o to, že se farmaceutická a zdravotnická zařízení zbavují starých zásob obalů, jež si opatřila v době pandemie.

Za posledních 12 měsíců cena akcií Amcoru spadla o 15 %, přesto 7. února stoupla cena na australské burze ASX o 4,75 % na 14,92 $, nejvýš za šest měsíců, protože investory povzbudila důvěra CEO Rona Delii, že společnost může naplnit své celoroční cíle a prorůstové záměry. Delia řekl, že tržní podmínky byly „náročné“. Pokud jde o dynamiku II. pol., společnost zůstává opatrně optimistická, přičemž uvádí známé výhody plynoucí z eliminace překážek pro ziskovost, nižších nákladů na úroky a pokračování iniciativ na snižování strukturálních nákladů: „Budeme pokračovat v investicích do organického růstu podniku, včetně rychleji rostoucích trhů s vyššími maržemi, usilovat o akvizice a návrat hotovosti podílníkům skrze přesvědčivou a stoupající dividendu. Objemy II. Q byly trochu nižší, než jsme očekávali. Naše týmy na to reagovaly proaktivně a podnikaly akce k dalšímu snížení nákladů. Objemy se v lednu oproti I. pol. zlepšovaly a očekáváme, že podnikání ve II. pol. nabere obrátky. Důvěra v pozitivní bilanci příjmů je založena na výhodách II. pol. spojených s výdělky z prodeje našich ruských podniků, nižšími náklady na úroky, redukcí strukturálních nákladů a iniciativami v zájmu produktivity.“

Nová strategie společnosti v reakci na klesající poptávku a propad tržeb odráží agresivní přístup k ořezávání nákladů. Povede ke zrušení asi 5 % pracovních míst, tj. propuštění asi 2 000 lidí, a uzavření téměř 10 závodů po celém světě. Snižování stavů zrychlilo v polovině prosince, do června má být zrušeno 1 000 míst. Mimo to přestane přenášet náklady na zákazníky prostřednictvím úprav cen, nyní by například měl vracet 85 mil. $ za nižší náklady na suroviny v rámci cenových mechanismů zabudovaných do smluv.

Po odchodu z Ruska má Amcor celkem 210 továren v 43 zemích (v ČR jsou to Kralice na Hané a Nový Bydžov).