Magnetické laky získaly schválení pro smršťovací návleky z PET-G

Mezinárodní Association of Plastic Recyclers (APR) udělila „uznání za zodpovědnou inovaci“ společnosti Magnomer za její magnetizovatelný lak Magmark SS pro aplikaci na smršťovací návleky z PET-G (polyetylentereftalát-modifikovaný glykol). Uznání, založené na velkoobjemové zkoušce recyklovatelnosti v komerčním měřítku, demonstruje, že novinka je kompatibilní s tříděním a rekuperací při recyklaci PET obalů.

Lak Magnomer SS umožňuje účinné odstranění vloček PET během recyklace k vylepšení kvality rPET. Nekoliduje s automatizovaným tříděním pomocí NIR a umožňuje použití barev odolných vůči žíravinám na etiketových fóliích z PET-G. Technologie byla komerčně uvedena ve spolupráci s předními spotřebními značkami, dodavateli etiket a recyklátory, mj. s předním výrobcem nápojů a dodavatelem smršťovacích návleků a dále se společnostmi Evergreen Recycling a Indorama Ventures.

Ravish Majithia, spoluzakladatel a CEO, Magnomer: „Naše magnetizovatelné tiskové barvy jsou designovým nástrojem, který umožní spotřebním značkám a výrobcům lepší recyklovatelnost obalů beze změn ve výrobě.“ Podle Grega Johnsona, provozního ředitele Evergreen Recycling, separace etiket pomocí magnetů nejen slouží nanejvýš důležitému účelu, jímž je redukce kontaminace, ale představuje i příležitost recyklovat etiketu samotnou. Byron Geiger, vedoucí provozu, Indorama Ventures Sustainable Solutions: „Takové inovace jsou chvályhodné a recyklační průmysl by je měl uvítat.“

Magnetizovatelné laky Magnomer lze použít v současném vysokorychlostním tisku bez vlivu na provoz. Nákladově odpovídají přidání další barvy do předlohy. Neovlivňují ani předlohu, ani korporátní design, odpovídají všem relevantním bezpečnostním předpisům pro nepřímý kontakt s potravinami a jsou navrženy tak, aby se nerozpouštěly během praní při recyklaci. Barvy Magmark existují ve verzích pro smršťovací návleky, samolepicí etikety nebo vícevrstvé obaly. Konkrétně Magmark SS pro magnetickou separaci smršťovacích návleků byl u komerčních PET recyklátorů úspěšně testován v produkčním měřítku se separací 99 % a více.