Při restrukturalizaci Story Enso zanikne 1 150 pracovních míst

Finský papírenský a obalářský gigant Stora Enso v dubnu zrevidoval své vyhlídky na rok 2023 a prohlásil, že nyní očekává „podstatně nižší“ provozní EBIT než v roce 2022 vlivem zhoršujících se podmínek. Restrukturalizace má posílit jeho dlouhodobou konkurenceschopnost, vylepšit ziskovost a alokovat kapitál na rostoucí trhy. Také prý pokračuje cestou k decentralizovanému provoznímu modelu, zaměřenému na posílení orientace na zákazníka, koncentraci obchodu a snížení nákladů. Žádné rozhodnutí zatím nepadne, dokud nebudou dokončena vyjednávání podle místních předpisů. Vedení pak bude úzce spolupracovat s ostatními lokalitami, místními komunitami a dalšími zainteresovanými stranami na opětovném zaměstnání a zaškolení potenciálně dotčených zaměstnanců. Annica Breskyová, předsedkyně představenstva a CEO, Stora Enso: „Opatření jsou samozřejmě velice nepříjemná a nepřijdou na řadu, dokud nebudou absolutně nezbytná pro naši dlouhodobou konkurenceschopnost. Nacházíme se v kritickém okamžiku našeho strategického vývoje a k udržení naší pozice na trhu je potřeba se silněji soustředit na alokace kapitálu a decentralizované řízení. To bohužel znamená, že zařízení trpící problematickou ziskovostí bude potřeba zavřít a ústředí organizovat racionálněji. Tak budeme schopni pokračovat ve strategickém růstu z mnohem odolnější a levnější základny, lépe vybavené k uspokojování dlouhodobě rostoucí poptávky po obnovitelných výrobcích Stora Enso.“

Restrukturalizace pravděpodobně sníží roční tržby společnosti asi o 380 mil. € proti roku 2022. Provozní EBIT by se měl zlepšit asi o 110 mil. € ročně. Společnost zaznamená asi 130mil.  znehodnocení nepeněžních aktiv spojené s plánovanými uzavírkami a cca 60 mil. € nákladů na potenciální propouštění a výdajů na restrukturalizaci ve výsledcích za II. Q 2023.

Stora Enso plánuje trvale uzavřít svou jednotku na výrobu buničiny Sunila ve Finsku; areál De Hoop v Nizozemsku, kde se vyrábějí surové materiály na výrobu vlnité lepenky; jednu linku na surové materiály na výrobu vlnité lepenky v závodě Ostrołęka v Polsku a pilu Näpi v Estonsku. Celkově to znamená propuštění asi 600 zaměstnanců. Skupina také zahajuje vyjednávání s ohledem na plánované snížení počtu kancelářských zaměstnanců, týká se asi 1 300 zaměstnanců v Evropě a propuštěno má být asi 300 z nich. Směřování k decentralizovanému provoznímu modelu znamená racionálnější organizaci skupinových funkcí se zvýšenou koncentrací na obchod a snížením režijních nákladů. Nedávno také skončila většina vyjednávání o změnách v divizi obalových materiálů, výsledkem je redukce asi 250 manažerských a podpůrných pozic v letech 2023–2024.

• V divizi biomateriálů v Sunile má být trvale ukončena výroba buničiny a extrakce ligninu. Finský trh strukturálně ovlivnil narůstající konkurenční boj o dřevo a zastavení jeho dovozů z Ruska. Výsledkem jsou podstatně vyšší náklady na dřevo, a Sunila proto není konkurenceschopná. Má kapacitu 375 000 t/r buničiny s dlouhým vláknem a zaměstnává 270 osob, z nich má být propuštěno 250. K uzavření by mělo dojít během II. pol. 2023 a snížit roční produkci tržní buničiny Story Enso o 13 %. Strategie skupiny, pokud jde o vývoj nových biomateriálů, zůstává beze změny. Zkušební zařízení na výrobu materiálu z tvrdého uhlíku pro elektrické baterie zde v areálu zůstává v provozu. V závodu Story Enso na výrobu buničiny Skutskär ve Švédsku byla zahájena studie proveditelnosti pro extrakci ligninu. Skupina také hledá alternativní zdroje, včetně partnerství, pro dlouhodobou dodávku ligninu a zkoumá konkurenční lokality pro komerční rozšíření produkce tvrdého uhlíku Lignode.

• Jako následek nadprodukce surových materiálů pro výrobu vlnité lepenky v Evropě [viz náš seriál Rušný rok papírenského průmyslu] navrhuje Stora Enso natrvalo vypnout obě výrobní linky v De Hoopu a jednu ze čtyř v Ostrołęce, které v novém tržním prostředí nejsou dlouhodobě konkurenceschopné. To by mělo vylepšit rovnováhu na trhu s těmito materiály. Areál De Hoop, součást akvizice De Jong Packaging v roce 2023, zaměstnává cca 185 osob a má celkem kapacitu 380 000 t/r surovin na vlnitou lepenku, voštin a sádrokartonu. Linka v Ostrołęce 120 000 t/r recyklovaných surovin a vyjednávání ovlivní asi 50 osob. Podle výsledků vyjednávání dojde k uzavření asi v IV. Q 2023. Stora Enso bude svoje odběratele surových materiálů obsluhovat z jiných lokalit.

• Pila Näpi z divize dřevěných výrobků se zavírá kvůli dlouhodobé omezené dostupnosti surovin, zvýšeným nákladům na dřevo, nízké ziskovosti a v zájmu zlepšení celkové konkurenceschopnosti Story Enso v podnikání s dřevěnými výrobky tím, že se soustředí na pily s příležitostmi ke strategickému růstu. Näpi má kapacitu 50 000 m3 řeziva, 180 000 m3 dále zpracovaných dřevěných výrobků a 25 000 t pelet. Uzavření se plánuje na IV. Q 2023 a přímo ovlivní 100 zaměstnanců.

Závod Ostrołęka v Polsku