Adresář dodavatelů trvale udržitelných obalů

Designérská agentura Guacamole Airplane ze San Francisca zveřejňuje na svém webu zdarma seznam dodavatelů trvale udržitelných obalů. První verze vznikla v roce 2020, verze aktualizovaná na konci roku 2022 by měla být uživatelsky vstřícnější a zahrnuje více než 140 položek, další obrázky a ukázky, podrobný popis, v čem spočívá udržitelnost každého materiálu, a informace o jeho likvidaci. Profil obsahuje přímý odkaz na stránky dodavatele a uvádí, co se Guacamole Airplane na dané společnosti líbí. Doplňuje také konstrukční zřetele, aby uživatelům pomohl pochopit silné a slabé stránky každého materiálu. Mělo by jít o jednu z nejobsáhlejších on-line databází v oboru pro značky, které chtějí své zboží balit ekologičtějším způsobem – do sáčků z mořských řas, pěnových materiálů z podhoubí anebo multipacků z nasávané kartonáže.

Agentura nabízí konstrukci udržitelných obalů, vývoj a prototypování návrhů a dohled nad výrobou. Zvažuje vliv obalu v šesti oblastech: uhlíková stopa výroby, intenzita využití zdrojů, objem a hmotnost, konec života, toxicita a environmentální spravedlnost. Ian Montgomery, zakladatel a kreativní ředitel, se upřímně vyznává: „Založil jsem agenturu, abych spojil své vzdělání v oboru ochrany životního prostředí s tím, co podle mých zkušeností byla opravdová mezera na poli navrhování obalů. K obalovému designu jsem měl komplikovaný vztah. Na jedné straně navrhujeme odpadky, zodpovědné za zaplnění našich skládek a vodních toků. Na druhé straně žijeme v úžasné době materiálových inovací, nových způsobů výroby a posunu směrem ke svědomitějšímu vztahu ke zboží, které konzumujeme. Příroda je plná příkladů oběhových obalů s malým dopadem – od pomerančové kůry po ulity měkkýšů. A protože udržitelná výroba se stává víc nákladově konkurenceschopná, chtěl jsem založit agenturu, která organizacím pomůže zvládnout experimentální a odvážné projekty udržitelných obalů. Současně je naše DNA svázaná s hnutím open source, sdílíme informace svobodně.“