Finat vyzývá EK k úpravě směrnice o obalech

Finat je znepokojen oznámeným plánem Evropské komise na revizi její směrnice o obalech a odpadech z obalů a vyzývá ji k odstranění „negativního seznamu“ ze směrnice. „Negativní seznam“ obalů by mohl bránit v pokroku recyklačních technologií. 

Seznam má údajně upozornit výrobce na vlastnosti a materiály obalů, které nejsou považovány za recyklovatelné, a zajistit, aby obaly byly od počátku navrženy pro oběhovou technologii. Finat namísto toho navrhuje zdůraznit definici kritérií pro konstrukci obalů schopných recyklace takovým způsobem, který není vázaný na konkrétní technologii a materiály, a zapojit do vývoje pokynů pro konstrukci z konkrétních obalových materiálů expertní skupinu z mnoha zainteresovaných stran. 

„Domnívám se, že definice recyklovatelnosti obalů, stejně jako proces hodnocení jejich recyklovatelnosti, musejí být technologicky a materiálově jednoznačné. Obecný seznam tohoto druhu nelze považovat za úplný, vědecky podložený a platný i v budoucnu. Proto důrazně odmítáme zahrnutí ‚negativního seznamu vlastností obalů’ do textu nové legislativy,“ říká Pablo Englebienne ze společnosti Finat.