Progroup slavnostně zahájil výstavbu moderního závodu na vlnitou lepenku

Společnost Progroup investuje více než 90 milionů eur do nového závodu na výrobu archové vlnité lepenky v Porýní-Falci, který se stane součástí udržitelného obalového parku. Výroba vlnité lepenky má být spuštěna ve druhém pololetí 2023. U příležitosti zahájení výstavby společnost pozvala hosty na slavnostní položení základního kamene.

Výstavbou závodu v jihozápadním Německu, mezi falckými městy Petersberg a Höheischweiler, výrobce surového papíru na výrobu vlnité lepenky a archové vlnité lepenky pokračuje ve strategii růstu a vytvoří 60 nových pracovních míst.

U příležitosti slavnostního zahájení stavby se sešli zástupci výrobce obalů G & G Preißer, místní politici a firmy podílející se na výstavbě. Nový provoz o rozloze 28 000 m2 se totiž staví v bezprostřední blízkosti dlouholetého zákazníka a partnera společnosti Progroup. V budoucnu mu bude společnost Progroup schopna dodávat vlnitou lepenku just-in-time prostřednictvím přímého spojení, čímž vznikne udržitelný obalový park.

„Dnešní den je pro mě výjimečný ze dvou důvodů,“ říká u příležitosti zahájení výstavby Maximilian Heindl, chief development officer a zastupující předseda představenstva společnosti Progroup. „Za prvé jsou kořeny společnosti Progroup vzdáleny sotva 55 kilometrů. Před přibližně 30 lety zahájil můj otec v Offenbachu an der Queich výstavbu našeho vůbec prvního závodu – a nyní můžeme pokračovat v naší historii v našem domovském regionu. Za druhé mě těší, že díky novému závodu děláme další důležitý krok směrem k udržitelnosti.“

Spolupráce se sousedním výrobcem obalů umožňuje sladit společné logistické a výrobní procesy. Odpadá mnoho přeprav nákladními automobily, takže společnost Progroup může jednat ještě udržitelněji a efektivněji.

 

Výrobní metody šetřící zdroje, inovativní výrobky

Plánovaná výrobní rychlost je 400 m/min při pracovní šířce 3,35 m. Výrobní linka je mimo jiné určena k výrobě papírů pro třívrstvé a pětivrstvé vlnité lepenky Next Board s vlnami B, C, E a F a nižší plošnou hmotností ve všech kombinacích. Vlnitá lepenka Next Board se vyznačuje výrazně nižší spotřebou energie a surovin a snižuje emise CO2 na tunu lepenky při výrobě a přepravě v průměru o 26 % – a to při zvýšených hodnotách pevnosti.

Společnost Progroup dlouhodobě usiluje o oběhové hospodářství s nulovými emisemi CO2. Za tímto účelem investuje v novém závodě přibližně dva miliony eur do nejmodernějších výrobních metod, které šetří zdroje. Progroup mimo jiné plánuje uvést do provozu účinnou kogenerační jednotku. To šetří spotřebu fosilních paliv a zároveň snižuje emise CO2 díky efektivnímu využívání energie.

 

Pozn. red. Tímto slavnostním „provedením prvního výkopu“ se začíná uskutečňovat plán společnosti Progroup, o kterém jsme vás již informovali v časopise Packaging č. 5/2021 na str. 34.

 

Na obrázku Maximilian Heindl (uprostřed), ředitel pro rozvoj a místopředseda představenstva společnosti Progroup, s místními politiky, společnostmi podílejícími se na výstavbě a zástupci výrobce obalů G & G Preißer při slavnostním položení základního kamene.