Národní cena za studentský design 2022

Design Cabinet CZ společně s nadací Sutnar – Nadací Radoslava A Elaine Sutnarových vyhlašuje 32. ročník mezinárodní soutěže o Národní cenu za studentský design 2022. Soutěží práce z nejširšího spektra zahrnutého pod termínem vizuální komunikace (vizuální styl, kniha, plakát, typografie, aplikace, projekt, ostatní).

Soutěží se o prestižní známky ocenění Národní cena za studentský design *GRAND, Národní cena za studentský design *JUNIOR, Excelentní studentský design, Dobrý studentský design a další odborné ceny, více než 100 000 Kč, hmotné ceny, odborné stáže v ČR a v zahraničí, vydání knihy, zveřejnění v česko-anglickém katalogu, účasti na výstavách aj.

Soutěž je anonymní. Práce hodnotí tři na sobě nezávislé mezinárodní poroty.

Přihlášky se podávají do půlnoci 30. června 2022 on-line přes web studentskydesign.cz.

Přihlásit se mohou práce, které vznikly po 1. lednu 2019 do 30. června 2022!

Kontakt: Design Cabinet CZ, 602 350 805, info@designcabinet.cz, www.designcabinet.cz