Stora Enso získala ocenění za udržitelnost od Tetra Paku

Společnost Stora Enso obdržela jednu ze tří cen za udržitelnost, kterou Tetra Pak oceňuje své dodavatele. Cena je potvrzením jejích výsledků v oblasti oběhového hospodářství a úspěchů v oblasti recyklace nápojových kartonů. Začátkem roku 2021 Stora Enso a Tetra Pak oznámily svou spolupráci na iniciativě, která ztrojnásobí kapacitu recyklace nápojových kartonů v Polsku, to jest na veškerý objem sběru kartonů v zemi a částečně i ze zemí sousedních. Spolupráce v Ostrołęce vyústila v kompletní koncepci recyklace všech součástí nápojových kartonů, a to včetně celulózových vláken a bariérových vrstev. Mimo to Stora Enso nedávno oznámila nové cíle pro své klíčové priority udržitelnosti, což zahrnuje aktualizovaný, vědecky podložený cíl snížit emise skleníkových plynů scope 1 (přímé), 2 (nepřímé z energie) a 3 (další nepřímé) o 50 % do roku 2030 oproti roku 2019.

S ohledem na tyto skutečnosti byla Stora Enso na virtuálním ceremoniálu v prosinci odměněna Cenou pro dodavatele Tetra Paku za oběhovost 2021. „Jsme poctěni, protože se jedná o uznání společnosti Tetra Pak, která významně přispívá k oběhovému hospodářství v oblasti obalů v Evropě a po celém světě. Úzké partnerství s ní nás i nadále inspiruje, protože sdílíme velmi podobné, hluboce zakořeněné hodnoty v oblasti udržitelnosti. Těšíme se na realizaci naší investice v Ostrołęce a na další poučení z našeho společného úsilí,“ řekl Markku Luoto, viceprezident, vedoucí divize Aseptic LPB & CKB.

„Jsem přesvědčena, že tento rozsáhlý průmyslový projekt, který nedávno oznámily společnosti Tetra Pak a Stora Enso, bude úspěšný díky společnému cíli, který pohání náš projektový tým. Společně chceme drasticky zvýšit míru recyklace nápojových kartonů v Polsku. Doufáme, že naše společná investice povede k rozhodnutí Polska učinit sběr nápojových kartonů pro recyklaci povinný,“ říká Christine Levêqueová, viceprezidentka pro sběr a recyklaci, Tetra Pak.

 

Na snímku závod na recyklaci nápojových kartonů v Ostrołęce