Využití fosforescence ligninu

Čínští a britští vědci využívají fosforescence přírodního původu. Technologii lze využít k lepšímu zobrazování v medicíně a také v senzorové technice pro optické snímače anebo pro nové barvy k ochraně vysoce kvalitního zboží před paděláním. Podle odborníků lipové dřevo při pokojové teplotě slabě září. Je to tím, že pojivo lignin, obsažené ve dřevě, může fosforeskovat, tj. vyzařovat světlo. Že je toto světlo téměř neviditelné, je dáno skutečností, že lignin je částečně pokryt celulózou. Vědci proto tento materiál separovali a vložili ho do plastové matrice, silně zabraňující pohybu molekul – ta již zajistila zesílení fosforescence a vzorky pod UV světlem zářily. „Veškerý lignin slabě září, ale většina světelné energie se ztrácí, jak se jeho molekuly pohybují,“ říká profesor chemie Tony James z University of Bath. Vědci z North East Forestry University a University of Bath využili této vlastnosti k vývoji materiálu šetrného k životnímu prostředí, který absorbuje energii s krátkou vlnovou délkou, jako je UV záření, a poté ji vydává jako viditelné světlo. Jedná se o nový způsob využití ligninu, který je nejdůležitějším přirozeně se vyskytujícím polymerem. Papírenský průmysl ho ročně produkuje kolem 50 milionů tun, z nichž většina se spaluje.