Fedrigoni: budoucnost patří samolepicím etiketám

Italská skupina Fedrigoni vyrábí a dodává papíry pro balení a tisk (mj. značky Cordenons, Fabriano) a samolepicí i další etiketové materiály. Má více než 4 000 zaměstnanců v Itálii i zahraničí, 36 výrobních a distribučních areálů, 15 značek, dvě obchodní jednotky a expeduje do 132 zemí. V roce 2018 dosáhla celosvětově příjmů asi 1,2 mld. eur, v roce 2017 tržeb 1,08 mld. eur a čistého zisku 72,3 mil. eur. Od té doby se rozrostla dalšími významnými akvizicemi – v souvislosti s nimi nyní představuje novou korporátní identitu, kdy se z její divize samolepicích materiálů Arconvert Ritrama stává Fedrigoni Self-Adhesives a divize speciálních papírů je Fedrigoni Paper. Na to navazuje modernizace loga a grafické úpravy internetových stránek i profilů na sociálních sítích.

 

V září 2021 získala skupina pro svou divizi samolepicích etiket moderní řezací a distribuční centrum Rimark v hlavním městě Mexika. Jeho strategická poloha umožní spolehlivější zásobování s kratšími dodacími lhůtami a širší nabídkou papírů a samolepicích materiálů. Díky dva metry širokým řezačkám bude „nová centrála, tvořená společnostmi Rimark a Voenus, představovat spojovací článek, který skupina postrádala k uspokojení poptávky ze Střední a Severní Ameriky, a to v těsné spolupráci se závody v Chile a Brazílii,“ Fulvio Capussotti, výkonný viceprezident, Fedrigoni Self-Adhesives.

 

V červnu 2021 posílila svou přítomnost v USA akvizicí společnosti Acucote se sídlem v Severní Karolíně (dosud tam měla vlastní provoz v Kalifornii a dceřiného distributora GPA). Acucote vyvíjí, vyrábí a distribuuje samolepicí materiály s vynikající pozicí ve farmacii, architektonické grafice a logistice. Má jeden závod a čtyři distribuční centra se 142 zaměstnanci a obratem přes 70 mil. $. Zásobuje velké nadnárodní korporace etiketami vyráběnými na sklad i na objednávku co do volby lepidla, vrchní i nosné vrstvy. Společnost založenou v roce 1987 stále vlastnil její zakladatel John Leath s rodinou: „Nechávám svou společnost a své lidi v dobrých rukou, což byl můj hlavní cíl.“ Třetí akvizice během dvou let posílila pozici Fedrigoni jako trojky na světovém trhu se samolepicími etiketami.

 

V prosinci 2020 získala v Mexiku sídlící podnik Industrial Papelera Venus, který vyvíjí, vyrábí a distribuuje samolepicí materiály. Jeden z lídrů oboru v tomto regionu má obrat asi 18 mil. $ a zaměstnává stovku lidí. Marco Nespolo, CEO, Fedrigoni Group: „Akvizice je v souladu s naší strategií růstu ve stále slibnějším sektoru samolepicích etiket a s plánem diverzifikovat se geograficky. Nový závod nám dovolí zvýšit výrobní kapacitu, rozšířit nabídku, vytvořit příznivé synergie v zásobování, posílit naši přítomnost ve Střední a Jižní Americe a rozšířit naše odbytiště na jihu USA – v regionech, o něž se velmi zajímáme.“

 

V únoru 2020 dokončila akvizici Ritramy, specialisty na samolepicí etikety s výrobními zařízeními v Itálii, Španělsku, Velké Británii, Chile a Číně, s 10 řezacími a distribučními centry v Latinské Americe, Polsku a Jižní Africe a s celkovými příjmy cca 400 mil. eur (2018). Akvizice zapadá do strategie konsolidace a přinese synergie mezi výrobními řadami. F. Capussotti: „Ritrama se soustřeďuje na samolepicí plastové fólie, materiály pro vizuální komunikaci a průmyslové produkty, kdežto náš Arconvert na vrstvy z jakostního papíru; jedná se o diverzifikaci z hlediska technologie i estetiky. Zkombinujeme tak skvělé etikety Fedrigoni na víno a potraviny, pro domácnost a logistiku s pokročilými technologiemi Ritramy pro farmacii, nápojový průmysl a drogistické zboží. Pro lepší komunikaci nové přidané hodnoty pracujeme na rebrandingu.“

 

Naopak v dubnu 2021 začala Fedrigoni vyjednávat o odprodeji výroby bezpečnostních prvků (vlákna, fólie ad.) pro bankovní aplikace a zabezpečené dokumenty, a to specializovanému italskému výrobci bankovních a zabezpečených papírů na pasy a certifikáty Portals (v letech 1995–2018 byla tato papírna součástí De La Rue). Dokončení převodu aktiv a asi 100 zaměstnanců se očekává na sklonku roku 2021. V samostatné dohodě Portals získává opci na koupi dalších aktiv v oblasti bankovního a pasového papíru, včetně výrobních strojů od Fedrigoni Fabriano.