Škodlivé látky v alternativních materiálech pro jednorázové výrobky

Od 3. července 2021 je v EU zakázáno mnoho plastových výrobků na jedno použití. Ale alternativy se nezdají být o nic lepší. Jednorázové nádobí vyrobené z lepenky, palmových listů nebo cukrové třtiny často obsahuje škodlivé látky. Vyplývá to ze studie čtyř evropských spotřebitelských organizací zveřejněné Evropskou organizací spotřebitelů (BEUC). Více než polovina testovaných produktů (53 %) obsahovala nežádoucí látky nad doporučenou směrnou hodnotou, a to včetně látek potenciálně karcinogenních a takzvaných věčných chemikálií, které zůstávají v životním prostředí po mnoho generací a mohou poškodit lidské zdraví. Ve Francii, Dánsku, Itálii a Španělsku bylo testováno 57 produktů. Byla v nich mimo jiné nalezena rezidua pesticidů, které nejsou schváleny v EU, či potenciálně karcinogenní chloropropanoly a perfluorované a polyfluorované látky (PFAS). PFAS se používají k výrobě potravinářských obalů, které odpuzují vodu, mastnotu a nečistoty.

Spolkový svaz spotřebitelských poraden (VZBV) proto vyzývá k zákazu obzvláště škodlivých látek a ke schvalovacímu řízení pro materiály, které přicházejí do styku s potravinami, a požaduje více peněz a personálu pro kontrolu potravin. Klaus Müller, člen představenstva VZBV, říká: „Je dobře, že plastové nádobí na jedno použití je od července zakázané. Nyní však musí politici také vytvořit pravidla pro alternativy vyrobené z papíru, palmových listů a cukrové třtiny. Znečišťující látky nemají v jednorázových nádobách co dělat, ať už jsou z plastu, nebo kartonu.“ Ve studii nebyl testován žádný produkt z Německa, podle VZBV však i na německém trhu existují problematické výrobky, jak prokázaly analýzy zemědělské a potravinářské inspekce v Bádensku-Württembersku a Severním Porýní-Vestfálsku z roku 2020 a jak vyplývá ze zprávy několika evropských sdružení pro životní prostředí (mezi nimi i české Arniky, pozn. red.) zveřejněné v květnu 2021. „Potravinářská inspekce musí být v takové pozici, aby bylo možné rychle stáhnout nebezpečné výrobky z trhu,“ říká K. Müller.