I paletové vozíky mají svůj svátek

Dne 8. června 2021 v USA proběhla oslava Dne bezpečnosti paletových vozíků (National Forklift Safety Day). Účelem události je propagovat jejich bezpečné používání, hodnotu školení jejich obsluhy a potřebu každodenní kontroly zařízení. Běžně se koná ve Washingtonu a zahrnuje setkání se členy Kongresu, zástupci vlády, odborníky na bezpečnost a s výrobci a dále vzdělávací program, především pokud jde o aktualizaci předpisů vyplývajících ze zákona o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Letošní osmý ročník se ze zřejmých důvodů konal pouze virtuálně a omezil se jen na vzdělávací část, jako webcast je přístupný po registraci na webu Industrial Truck Association (ITA) nebo oborové televizní stanice DC Velocity. ITA je hlavním pořadatelem svátku, její členové vyrábějí přes 90 % paletových a dalších průmyslových vozíků prodaných v Severní Americe. Organizace podporuje vypracování norem, pokroky v konstrukci a využití vozíků, šíří statistické informace a pořádá odborná fóra.

Letos byla pozornost věnována především paletám: Svátek byl ideální příležitostí připomenout účastníkům zásobovacích řetězců, aby o nich uvažovali jako o složce programu bezpečnosti paletových vozíků. Při změně v systému manipulace s materiálem je důležité – a zákonem vyžadované – identifikovat a vyhodnotit významná nová rizika a reagovat na ně. Kvůli současné epidemiologické situaci dochází k výraznému nedostatku palet, obzvlášť v zemědělství. Některé společnosti musejí přejít na dostupné typy, které se liší od jejich běžných, a přizpůsobit se jim. Zavedení nové palety bez provedení auditu může vést k potenciálním problémům s výkonností a bezpečností. Specifikace palet se začaly běžně akceptovat v mnoha zásobovacích řetězcích, kde je předepisuje např. provozovatel poolu nebo uživatel. Dodavatel palety je v USA povinen dokázat prostřednictvím softwaru na návrh palet jako Best Pallet nebo Pallet Design System, že splňuje požadavky použití. Při zavedení jiné palety je nutné komunikovat s obchodními partnery a skladovými manipulanty, aby se zajistilo, že bude kompatibilní se systémy pro manipulaci s materiálem, včetně skladových, s dopravníky, další automatizací atp. Manipulanti by měli znát všechna omezení: např. odlišnou nosnost; kluzkost (nižší koeficient tření), aby jí přizpůsobili rychlost; posílení hygienických opatření, když se očekává zvýšená tvorba třísek kvůli nižší kvalitě atd.

Tuto infografiku publikoval výrobce vysokozdvižných vozíků Yale v roce 2014 při příležitosti prvního ročníku události