Z plastu lze vyrobit vanilin, z vanilinu zase elektrolyt

Podle studie z University of Edinburgh dokáže běžná bakterie E.coli udržitelným způsobem přeměnit plasty z domácího odpadu na vanilin, který se primárně získává z vanilkových lusků. Využívá se v potravinářském a kosmetickém průmyslu, ale i při výrobě herbicidů, odpěňovacích činidel a čisticích prostředků – celosvětová poptávka po něm v roce 2018 přesáhla 37 000 t. Za pomoci laboratorně vypěstovaných bakterií E.coli dokázali vědci v sérii chemických reakcí přeměnit kyselinu tereftalovou – molekulu odvozenou z PET – v hodnotný vanilin. Podle badatelů by měl být vhodný i pro konzumaci, ale prý to vyžaduje další testy.

 

Pozn. překl. My bychom ho zatím raději neochutnávali a doporučili bychom vědcům z Edinburghu, aby se seznámili s vědci ze Štýrského Hradce, kde na Technische Universität Graz z vanilinu vyrobili redoxní kapalný elektrolyt pro akumulátory. Ten se dosud běžně vyrábí z ekologicky škodlivých těžkých kovů nebo prvků vzácných zemin. Funkčnost nového postupu dokázaly zkoušky s 3kWh prototypem akumulátoru.

Vanilin je jednou z několika čistých chemikálií získávaných z ligninu (odpadu z papírenské výroby). Stefan Spirk, Ústav pro bioprodukty a papírenskou technologii, a jeho kolektiv rafinovali lignin na vanilin za použití šetrné a zelené chemie, bez toxických a nákladných kovových katalyzátorů. Zpracování funguje při pokojové teplotě a lze ho provést s běžnými chemikáliemi z domácnosti. Nyní vědci chtějí technologii uvést na trh, obzvlášť proto, že je snadno rozšiřitelná a vhodná pro nepřetržitou výrobu. S. Spirk: „V plánu je napojit náš závod na celulózku a tam izolovat vanilin z ligninu. Co se nespotřebuje, to se vrátí do oběhu a bude energeticky využito jako obvykle. Vedeme jednání s Mondi, které o technologii projevuje velký zájem.“

Pro zavedení je zapotřebí zkoušek v reálném provozu. Nyní se hledají energetické společnosti, které by mohly redoxní akumulátory integrovat do své infrastruktury. Akumulátory s kapalným elektrolytem jsou důležité pro rozšíření obnovitelné energie, tj. solární a větrné, protože dokážou uložit velké objemy energie, a tedy tlumit výkyvy napětí v síti. Jsou vhodné jako záloha pro elektrárny, nemocnice, mobilní operátory nebo dobíjecí stanice pro elektromobily. Jsou méně toxické, lépe recyklovatelné a ohnivzdornější než lithiové; vyznačují se dlouhou životností a nízkým samovybíjením.