Hlubotiskaři smějí dál používat oxid chromový

Hlubotiskaři smějí dál používat oxid chromový

Prosincové rozhodnutí Evropské komise (anglický originál https://ec.europa.eu/docsroom/documents/44374?locale=en) o tom, že hlubotiskové tiskárny mají povoleno dál používat oxid chromový (CrO3), je stěžejní pro jejich budoucnost, protože právě jím se pokovují formové válce v zájmu vysoké odolnosti. Aby splňovaly podmínky pro autorizaci, budou tiskárny muset dodržovat určité postupy. Mezi ně patří oznámení o používání CrO3 Evropské agentuře pro chemické látky (ECHA) a respektování předpisů, které budou podrobně stanoveny jejich dodavateli. Jako pomůcku pro tiskaře vydala Evropská federace pro tisk a digitální komunikaci Intergraf Průvodce schválením použití oxidu chromového pro hlubotiskárny. Přístup k němu je omezen pouze na tiskárny, jež jsou členy národních federací sdružených v Intergrafu (ČR v něm ze zjevných důvodů nemá zastoupení). Beatrice Kloseová, generální tajemnice, Intergraf: „Vítáme definitivní přijetí tohoto dlouho očekávaného rozhodnutí o oxidu, jejž naše odvětví kontrolovaně a bezpečně používá ve výrobních procesech. Rozhodnutí je důležité pro nepřetržitou výrobu vysokonákladových publikací, měkkých obalů (z papíru, fólií a hliníku), jakož i dekorativních papírů pro podlahové krytiny a nábytek. Kdyby nebylo uděleno, narušilo by to klíčové hodnotové řetězce a ohrozilo výrobu některých těchto výrobků v Evropě.“