Avery Dennison zahajuje evropský program recyklace etiket

Avery Dennison zahajuje evropský program recyklace etiket

Pro vybudování oběhové ekonomiky zavádí Avery Dennison komplexní evropský program AD Circular pro recyklaci použitého nosného papíru či nosné fólie etiket. Pokud společnosti chtějí tohoto programu využít, mohou jednoduše vyplnit online formulář a požádat o vyzvednutí odpadového materiálu, který Avery Dennison poté zašle jednomu z recyklačních partnerů. Online aplikace také nabízí pravidelně aktualizovaná analytická data a certifikáty o objemu recyklovaného nosného materiálu, ušetřených emisích CO2 a další informace. Sběr a přeprava starého nosného materiálu prostřednictvím AD Circular odpovídají normám EU a náklady na služby jsou zhruba stejně vysoké jako u běžné likvidace.

AD Circular bude spuštěn v osmi zemích (Francie, Španělsko, Belgie, Polsko, Dánsko, Švédsko, Německo a Velké Británie) v první polovině roku 2021. Ve druhé polovině roku bude program zaveden i v dalších evropských zemích. Podle Avery Dennison si program klade za cíl do roku 2025 recyklovat přibližně 75 procent celkového odpadu při výrobě etiket v celé Evropě. Recyklované nosné materiály se používají v nových obalech a jiných vysoce kvalitních výrobcích. Stanoveným cílem Avery Dennison je znovu vytvořit stejné množství nosného materiálu.