Okamžitá analýza povrchu plastových fólií

Povrchové napětí před úpravou povrchu nebo po ní se dnes běžně zkouší testovacími pery a inkousty. Jsou levné, ale také mají mnoho vážných nedostatků. Jedním z nich je, že chemicky poškozují materiál, tj. vzniká odpad. Jsou také teratogenní (způsobují poškození nenarozeného plodu). Navíc dávají subjektivní, neopakovatelné a nespolehlivé výsledky, které se mohou lišit uživatel od uživatele. A nakonec zaměstnanci musejí být pro práci s nimi proškoleni, což zvyšuje náklady a časovou náročnost.
Inovativní ruční přístroj pro zkoušení měkkých obalových fólií může pomoci omezit odpad, předělávky a svolávací akce, k nimž dochází, když špatná příprava podložky vede k vadám tisku nebo svaru. Surface Analyst, vyvinutý a vyráběný BTG Labs z Ohia, měří povrchové napětí a během dvou sekund určí, zda je materiál řádně připraven. Na jeden stisk tlačítka umí ověřit účinnost úpravy korónováním nebo plamenem. Stačí mu k tomu nanesení kapky vysoce čisté vody na povrch a změření kontaktního úhlu, který je přímo úměrný míře smáčivosti. Jedná se o bezpečný, jednoduchý, přesný a nedestruktivní přístroj pro výrobce měkkých obalů, sáčků nebo etiket. Typické oblasti použití: vstupní kontrola materiálů; zjištění vlivu stárnutí povrchu; určení optimální úrovně povrchové úpravy; každodenní sledování drobných změn v procesech. Přístroj byl předveden na veletrzích Plastec East, MD&M a EastPack v USA.