Souhlas s odebíráním newsletteru

V souladu s novou směrnicí o ochraně osobních údajů General Data Protection Regulation (GDPR) prosíme o udělení Vašeho opětovného souhlasu se zasíláním newsletteru časopisu Packaging společnosti Richtr & Co., spol. s r.o., se sídlem Lipanská 4, 130 00 Praha 3, na Vámi uvedenou e-amilovou adresu a souhlasu se zpracováním poskytnutých osobních údajů. Evidovat budeme pouze jméno, příjmení a e-mailovou adresu. Souhlas je poskytován na dobu neurčitoua lze jej kdykoliv a jakýmkoliv způsobem odvolat.