Page 66 - Packaging 5/2021
P. 66

EKOLOGIE / OBALY
  český malíř Alfons Mucha. Na přímou objednávku slavné Sarah Bernhard- tové vstoupil v Paříži do dějin, tehdy méně známý moravský malíř, dva metry dlouhým a tři čtvrtě metru širokým divadelním plakátem ke hře Gismonda. Zobrazil tehdy operní pěvkyni jako vznešenou byzant-
skou princeznu s palmovým listem
v ruce se zlaceným pozadím kolem hlavy. Bernhardtová, když plakát poprvé spatřila, prý Muchu místo díků spontánně objala a prohlásila, že ji učinil navěky slavnou. Na Nový rok zaplavili Muchovy plakáty Paříž. Nutno dodat, že styl Alfonse Muchy překročil i hranice světadílů. Ovlivnil na další léta rovněž japonskou nebo americkou školu výtvarných umění. Dodnes patří tento obor umělecké- ho tisku k vyhledávané disciplíně. Proslavily ji jedinečnými litografiemi osobnosti Marca Chagalla, Andy War- hola, u nás například Adolfa Borna, Kamila Lhotáka, také Jiřího Suchého a dalších výtvarníků.
V době pařížského působení Alfonse Muchy bylo prý litografické umění
považováno pouze za řemeslo. Dnes se tomuto „litografickému řemeslu“ věnují profesionální litografické dílny. Je vyhledávané výtvarníky, kteří
si zvolili za svůj grafický výrazový prostředek tento způsob tisku.
Trocha historie nikoho nezabije
Společnost tisku, z. s., v čele s odbor- nou skupinou CFTA při ČSVTS si le- tos připomíná výročí narození Aloise Senefeldera aktivitami ve sdělovacích prostředcích. Odborná periodika pod- trhují význam Senefelderova odkazu, Česká televize toto učiní v pořadech „Kalendárium“ a „Z metropole“. Přáli bychom si, aby nezůstalo jen u toho. Vyzýváme proto tiskárny i grafická studia, muzea i odborné školy, aby se připojily nějakou formou k důstojné- mu připomenutí významného výročí. Je omylem vnímat historii jako něco vyčpělého a zaprášeného. Najdeme
v dějinách příklady, jaké je to fatální pomýlení. Historii nemůžeme vymazat, ať chceme nebo ne. Už proto, že znát lépe historii, nedělali bychom stále stejné chyby. V naší krásné polygrafické branži o tradice vždy pečovaly odborné školy či instituce sdružující polygra-
fy. Byli bychom rádi, abychom o tom nemuseli mluvit jen v minulém čase. Realitou však je, že záměr Společnosti tisku spolupořádat workshop litografie na grafické škole ztroskotal na provoz- ních potížích. Litografický workshop
za přítomnosti kamery ČT s ukázkami tvorby měl být nejen atraktivním připo- menutím Senefelderova odkazu široké veřejnosti, ale především tradiční, novou inspirací nejmladší generaci.
     Pomník A. Senefeldera
na mnichovském hřbitově
se zrcadlově obráceným nápisem.
66 PACKAGING 5/2021   64   65   66   67   68