Page 44 - Packaging 5/2021
P. 44

HISTORIE / PAPÍR
  Papírenské suroviny – dřevovina
Během naší minulé exkurze do českého a moravského papírenství jsme
se zastavili u historicky první používané suroviny – hadroviny. Poptávka po papírech všech druhů však postupem času neuvěřitelně rostla. Papírenské výrobky se již zdaleka nepoužívaly jen pro tisk, či jako podklad pro ruční psaní, objevily se papíry balicí a dokonce i lepenky. Je tedy nabíledni, že hadry a hadrovina, i při nejlepší snaze a vůli, nemohly tyto nové potřeby pokrýt. Bylo tedy na čase najít vhodnou surovinu, jež by mohla hadrovinu alespoň v některých případech nahradit.
   Hadry nekončí, jen ustupují
do pozadí
Prvním, kdo pochopil, že cesta k roz- šíření papírenské výroby nevede přes zpřísnění dohledu na sběr hadrů, vydávání „hadrnických“ licencí
a trestání jejich zneužívání, ale že
je třeba hledat suroviny nové, byl saský tkadlec Friedrich-Gottlob Keller (1816–1895) z Hainichenu. Nejprve
se inspiroval u vos a jejich papíren- ské práce při stavbě vosích obydlí.
TEXT: PETR NOVOTNÝ
Později si vzpomněl, že jako chlapec obrušoval pecky zasazené ve dřevě, aby z nich mohl dělat řetízky. To jej přivedlo na myšlenku zpracovávat dřevo na pískovcovém brusu. Získal tak vláknitou kaši, ze které v roce 1843 vyrobil první kousek dřevitého papíru o velikosti cca 5 × 5 cm. Po- kračoval v pokusech přímo v papírně a brzy zjistil, že jeho nový materiál je lacinější než hadrovina. Ve volných chvílích a po večerech se mu podařilo
připravit malé množství dřevného obrusu, který dopravil do papírny
v Altchemnitz. Tam z něj po přidá-
ní jedné třetiny hadrové vlákniny vyrobili asi 5 rysů papíru. Byl to první papír s dřevovinou a dne 11. října 1845 na něm dokonce vyšlo několik výtisků týdeníku „Intelligenz- und Wochenblatts für Frankenberg mit Sachsenburg und Umgebung“. Tak se stal F. G. Keller zakladatelem nové éry, používající k výrobě papíru vlákninu získávanou ze dřeva mechanickou cestou. Hadrovina však nezmizela, zachovala si své místo ve výrobě spe- ciálních druhů papírů a lepenek a je tomu tak koneckonců dodnes.
Dřevovina, neboli dřevný obrus
Tato v minulosti hojně používaná papírenská surovina se dnes získává broušením dřeva na kamenných brusech při současném smáčení brusných ploch vodou. Je to vlastně rozmělněné dřevo a také obsahuje, až na malé množství látek odplavených vodou, stejné látky jako dřevo nezpra- cované. A protože jednou z takových látek je i lignin, je papír s vyšším obsahem dřevoviny degradován světlem – díky ligninu žloutne a stává se křehkým. Typickým příkladem takové degradace je dříve vyráběný papír novinový (Rudé Právo, Mladá fronta, Svobodné Slovo atd.) který obsahoval 80 % dřevoviny a pouze
20 % buničiny.
 Dřevobrusírna s tříkomorovým brusem
44 PACKAGING 5/2021   42   43   44   45   46