Page 30 - Packaging 5/2021
P. 30

VELETRHY / FAKUMA 2021
  ENGEL na Fakumě 2021
Společnost ENGEL zahájila pět veletržních dnů na veletrhu Fakuma 2021 tiskovou konferencí a v nejlepší náladě.
 Veletrh FAKUMA je veletrhem pro zpra- cování plastů. Jejím pravidelným vystavo- vatelem je rakouská společnost ENGEL. „Těšíme se, že si zase můžeme vyměňovat nápady s našimi zákazníky a partnery. Poté, co jsme se museli tak dlouho obejít bez veletrhů, je zájem vidět inovace naži- vo obrovský,“ řekl Dr. Christoph Steger, obchodní ředitel skupiny ENGEL
na tiskové konfedrenci ve Friedrichs- hafenu. I když důsledky pandemie stále některým lidem brání cestovat, ENGEL očekává důležité impulzy. „Trhy se zotavují rychleji, než se oče- kávalo,“ řekl Ch. Steger. „Poptávka je obrovská a plastikářský průmysl k řešení výzev spojených s digitalizací, změnou klimatu a transformací automobilového průmyslu přistupuje velmi dynamicky.“ Fakuma k tomu nabízí technologické odpovědi.
„Očekáváme, že do konce fiskálního roku v březnu příštího roku budeme schopni meziročně zvýšit příjem našich objed- návek zhruba o 30 procent,“ zdůraznil Dr. Steger. „To nám umožní uzavřít fiskální rok 2021/22 s tržbami blízkými úrovni před krizí.“ V předchozím fiskál- ním roce 2020/21 vytvořila skupina
Dr. Christoph Steger
ENGEL obrat 1,1 miliardy eur. Před- tím to bylo 1,3 miliardy eur (2019/20). Výhled je však stále zamlžený a plný velkých nejistot. Mezi rizikové faktory patří nedostatek materiálu, masivní růst cen surovin a koronavi- rová pandemie, která dosud nebyla poražena.
Automobilový průmysl je zpět
s potížemi. Investice se opět usku- tečňují a jsou celosvětové. „Důraz je
nyní kladen na elektromobilitu, která vyžaduje inovativní řešení vstřikování.“ Ale skutečnost, že se výrobní linky
v některých závodech kvůli nedostat- ku čipů zastavily, může mít dopad
na investice do technologií vstřiko- vání plastů. Příští týdny a měsíce ukážou, do jaké míry to bude mít trvalý dopad na růst. Kromě silného stavebního a logistického průmyslu se otevírá velký potenciál také pro modernizace strojů, což je fenomén, který lze v současné době pozorovat v mnoha společnostech. Lékařské technologie zaznamenávají nepřetrži- tý růst po mnoho let vlivem covid-19. Poptávka v diagnostické oblasti se vrací k normálu. Nemoci související se životním stylem, jako jsou cukrov- ka a respirační poruchy, jsou hnacím motorem dalšího růstu v této oblasti podnikání.
Oblast Packagingu zůstává na sta- bilní úrovni. Inovativní řešení se zaměřením na udržitelnost a oběhové hospodářství zde otevírají budoucí potenciál. Důraz je kladen na elek- tricky poháněné vstřikovací stroje.
V divizi teletroniky zvyšují počet příchozích objednávek zejména velké projekty nových produktů. Rostoucí poptávka po konektorech je v Evropě zvláště patrná. Hlavní příčinou je ex- panze 5G a trend směrem ke cloudo- vým a chytrým domácím aplikacím.
Silný růst v západní Evropě
a Severní Americe
Po několika obtížných měsících,
od dubna do září 2020, se podnikání v Severní Americe a Číně opět vrátilo na předchozí úroveň. Evropa násle- dovala s mírným zpožděním, ale nyní je podle Christopha Stegera „zpět v plné síle“. Zejména v západní Evropě je úroveň poptávky v první polovi-
ně roku 2021 na rekordní úrovni. Východní Evropa těží z přemístění výrobních zařízení. Navíc nedostatek kvalifikovaných pracovníků tam
    Online podpora: stačí chytrý telefon a připojení k internetu. Obsluha stroje nebo technik údržby může volitelně používat tablet nebo AR brýle přímo na místě u stroje.
30 PACKAGING 5/2021

   28   29   30   31   32