Page 65 - Packaging 1/2022
P. 65

HISTORIE / PAPÍR
      Uhlový papír
Uhlový papír
Průklepák + kopírák = malonákladový tisk
dřevý bílý papír s plošnou hmotností 35–40 g/m2, bez plnidel a klížidel (ta by ovlivňovala kvalitu kopírovaného textu). S dobrým „kopírákem“ a kva- litními „průklepáky“ tak bylo možné na mechanickém psacím stroji pořídit až šest čitelných kopií. Na elektric- kém, kde byla síla úderu znaku (typu) na papír větší a pravidelná, dokonce kopií deset.
Dnes je kopírování textu, ale i obráz- ků tak běžnou věcí, že o ní snad ni- kdo ani blíže nedumá. Prostě vezme listinu, vloží ji do kopírky a stiskne knoflík. Za pár sekund vyjede kopie, mnohdy nerozeznatelná od originálu. Pravda, cesta od „průklepáků“ s „ko- píráky“ k moderním kopírovacím linkám pracujícím třeba na principu xerografického tisku, nebyla tak rych- lá. Vedla přes cyklostyl, vytvářející lihové otisky písma na papír pomocí zvláštní blány, či různé zinkoxido-
vé kopírování a mnoho podobných metod, které časem zanikly. „Kopí- rák“ a „průklepák“, jsou však pojmy, které vstoupily do historie. Tyto papíry vlastně éru kopírování začaly a než byly vystřídány modernějšími rozmnožovacími metodami, odvedly velký kus poctivé práce.
 Průklepový papír
  Popsaný uhlový papír v průhledu
Průklepový papír
PACKAGING 1/2022 65
   63   64   65   66   67