FACHPACK: klíčové setkání v Evropě

Na výstavišti v Norimberku od 24. do 26. září nabídne tento tradiční veletrh v souladu se svým tématem „Přechod v obalovém průmyslu“ opět ucelený a zároveň komplexní pohled na všechny relevantní otázky obalového průmyslu. V 11 výstavních halách představí přibližně 1 400 vystavovatelů inovativní obalová řešení pro průmyslové a spotřební zboží z nejrůznějších segmentů. Nejnaléhavějším a zároveň nejzajímavějším tématem pro průmysl je směrnice EU o obalech a obalových odpadech (PPWR), která byla přijata na konci dubna. I zde FACHPACK poskytne odpovědi na otázky týkající se oblastí, jako je recyklovatelnost, opětovná použitelnost a používání recyklovaných materiálů. To je dostatečný důvod k tomu, abyste svou návštěvu veletrhu začali plánovat již nyní, abyste se mohli na konci září stát součástí akce.

S cílem poskytnout orientaci a nový impuls pro klíčové problémy a změny v obalovém průmyslu se FACHPACK 2024 zaměří na silné trendy, které v současné době ovlivňují toto odvětví, a bude odrážet téma akce „Přechod v obalovém průmyslu“. Udržitelnost je v popředí a v této souvislosti samozřejmě nedávno přijatá směrnice EU o obalech PPWR.

Ambiciózním cílem tohoto nařízení je snížit množství odpadu a znečištění životního prostředí. Společnosti jsou vyzývány, aby investovaly do nových a ekologičtějších řešení. Větší transparentnost pro spotřebitele prostřednictvím lepších požadavků na označování je nyní rovněž povinná. Zatím dobré. Značnou kritiku vůči právním předpisům však vznesli také různí aktéři v oboru, například pokud jde o praktickou proveditelnost požadované recyklovatelnosti a použití recyklovaných materiálů, zejména v aplikacích přicházejících do styku s potravinami. Další kritikou je zátěž pro malé a střední podniky. PPWR je proto aktem rovnováhy mezi ekologickou odpovědností a ekonomickou životaschopností, který do značné míry určí směr budoucí evropské environmentální a hospodářské politiky. Na FACHPACKu bude toto téma hodně diskutováno.